Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Plek om te studeren

6
0

De projecten

AHA! Aandacht voor Huiswerk Anders
Huiswerk streeft een aantal legitieme doelen na, zoals bv zelfstandig werken, leren plannen, herhalen, de brug maken naar de ouders, leren leren,.... Alleen,...het zorgt ook voor stress en ongelijkheid. Bovendien blijkt uit onderzoek dat huiswerk pas echt begint te renderen vanaf het secundair, en zeker de eerste jaren van het lager onderwijs amper effect heeft. Wie in de klas goed mee kan, leert er niet veel van bij. Voor wie het in de klas moeilijk heeft, is het vaak de druppel te veel en heeft het dikwijls zelfs een averechts effect. Daarom is De Schoolbrug de laatste twee jaar samen met basisschool De Spits (LiO) en een aantal leerkrachten op zoek gegaan naar alternatieven voor klassiek huiswerk. We vonden wel wat: werken met vrijwilligers en ouders in de klas, activiteiten onder de middag, de rij afschaffen (1 week extra lestijd uitgespaard!!), studenten gericht inzetten, ouderbijeenkomsten, een maandbrief naar de ouders,... En er zijn nog meer alternatieven. Zo bindt je niet in op de onderwijskwaliteit (integendeel), maar werk je wel de nadelige effecten van klassiek huiswerk weg. \n\nVolgend jaar willen we verder op zoek gaan naar nog meer degelijke alternatieven. We werken samen met leerkrachten toe naar een publicatie die op een aantrekkelijke, overzichtelijke manier alle alternatieven bundelt. Daarnaast ontwikkelen we een spel dat ouders met scholen kunnen spelen rond huiswerk (ook geschikt voor laaggeschoolde ouders). In dit spel denken ouders na over huiswerk en leren, en richten we de blik ook op alternatieven. We bieden een Antwerpse scholen een degelijk alternatief voor klassiek huiswerk, en een spelmethodiek om ouders mee te nemen in dit verhaal. Een tiental scholen uit het district die interesse hebben (en daar zorgen we wel voor!), kunnen rekenen op begeleiding in de overgang van klassiek huiswerk naar een sterke huiswerkvisie met aandacht voor alternatieven. Er zal ook een lancering zijn in oktober 2020 (begin schooljaar 2020-2021).
gert r.
0 0
lees meer
Gezonde geest in een gezond lichaam (klein project-stemmen x2)
Willibies Antwerpen telt rond de 200 spelers die wekelijks basketten. Zij wonen nagenoeg allemaal in de nabije omgeving van de sporthal in de Kerkstraat. De club is daarmee een mooie afspiegeling van de wijk Antwerpen-Noord. We werken met een publiek met zeer verschillende sociaal-culturele (ca. 40 verschillende origines) en socio-economische achtergronden (40% VT-statuut). Willibies Antwerpen wil voor deze jongeren naast een basketbalaanbod ook een extra-sportief aanbod voorzien. We stellen namelijk al enkele jaren vast dat sommige spelers van hun ouders niet meer mogen komen trainen wanneer hun schoolresultaten tegenvallen. We wijzen er de ouders telkens op dat de schoolresultaten niet per definitie zullen verbeteren wanneer hun zoon niet meer komt trainen en omgekeerd. Onze overtuiging is dat goede prestaties op school perfect kunnen samengaan met wekelijkse sportbeoefening (vanuit de optiek “een gezonde geest in een gezond lichaam”). De constatatie dat ouders hun kinderen thuishouden i.p.v. naar de training te brengen, vormde extra motivatie om het project huiswerkbegeleiding te lanceren. In samenwerking met vrijwilligers van Kras Jeugdwerk vzw biedt de club op maandag (16.30 tot 18.30 uur) en op donderdag (16.30 tot 18.30 uur) huiswerkbegeleiding aan voor kinderen vanaf het derde leerjaar t/m het tweede middelbaar. De ruime en serene accommodatie van de club, buurtcentrum Cortina, biedt plaats aan spelers van de club, maar ook aan kinderen uit de buurt, om onder begeleiding van de vrijwilligers-lesgevers huiswerk te maken of te studeren. Materialen zoals laptops, tablets, printer, handboeken, schrijf- en tekengerief, … worden ter beschikking gesteld.
Johan R.
0 0
lees meer