Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Plek om te studeren

Blijven inzetten op huiswerkbegeleiding en ondersteuning

Korte omschrijving

Sinds 2017 bieden we via Almadina School huiswerkbegeleiding aan. Almadina School bereikt voornamelijk vluchtelingenkinderen die nog niet lang of maximum enkele jaren in België zijn. De ouders van onze leerlingen kunnen hen vaak niet genoeg ondersteunen bij vragen over schoolwerk, omdat ze nog niet genoeg Nederlands kennen en ze ons schoolsysteem niet kennen.\nNaast de huiswerkbegeleiding is er ook bijles Frans, voor leerlingen die de eerste jaren Frans op de Belgische school gemist hebben. \nDe jongste leerlingen helpen we met woordpakketten oefenen en met lezen en taalspelletjes.

Wat ga je doen?

|-

Tafels van Vrede vzw biedt, via de Almadina School, voornamelijk aan vluchtelingenkinderen huiswerkbegeleiding aan en wil dit graag verder zetten met een halftijdse medewerker. De ouders van deze leerlingen kunnen hen vaak niet genoeg ondersteunen bij vragen over schoolwerk. Daarnaast worden er ook uitstappen georganiseerd voor ouders en kinderen en krijgen ouders meer uitleg over het Belgische schoolsysteem.  

 

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

|- Onze leerlingen zitten in een specifieke situatie omdat ze nog niet lang in België zijn. Vaak hebben ze de start van hun schoolcarrière in het buitenland meegemaakt of zelfs enkele jaren school gemist. Ze moeten dus inpikken bij de Belgische school met een (taal)achterstand. Ze hebben het hierdoor vaak moeilijk om de nuances van teksten te begrijpen (niet alleen bij Nederlands, maar bijvoorbeeld ook bij geschiedenis...) en om wiskundige vraagstukken juist te interpreteren. Wij proberen hen hierbij te ondersteunen. Wij bieden ook bijles Frans voorde zij die de basis Frans op school gemist hebben. We krijgen ook veel vragen van ouders die zich zorgen maken over de schoolcarrière van hun kinderen. We proberen taalverwerving te duiden en waar nodig mee in gesprek te gaan met de school of de ouders aan te moedigen naar het CLB te stappen. We geven de ouders ook meer uitleg over het Belgische schoolsysteem en over opvoeden tussen twee culturen.

Welke valkuilen zie je?

De grootste valkuil is dat sommige ouders denken dat als hun kinderen maar hard genoeg werken, het taalprobleem zich sneller zal oplossen. Daarom moeten we regelmatig uitleggen dat dit tijd nodig heeft. Daarom blijven we de ouders aanmoedigen om hun kinderen genoeg tijd te gunnen en ook in te zetten op ontspanning en rust en op andere dan schoolse vaardigheden. We moedigen hen ook aan om hun kinderen in te schrijven voor buitenschoolse activiteiten tijdens de vakanties, waar ze op een ongedwongen manier Nederlands kunnen oefenen met andere kinderen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

28000

Wie voert het uit?

Tafels van Vrede vzw

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- 1. Verderzetting van wat er al loopt 2. Blijvende coördinatie van de Belgische vrijwilligers, wanneer nodig extra vrijwilligers werven 3. Organisatie van activiteiten buitenshuis voor ouders én kinderen 4. Organisatie van enkele infosessies voor de ouders over schoolse of pedagogische onderwerpen