Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Plek om te studeren

Huistaakbegeleiding in deBuurt (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

Daar niet alle ouders in staat zijn hun kinderen te helpen bij het maken van de huistaken willen vrijwilligers van buurthuis deBuurt hierbij inspringen. Kilalo vzw heeft het tot hiertoe gedaan maar zijn verhuisd naar Deurne. Daarom willen wij het van hen overnemen. Op woensdag van 17 tot 19 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur en van 12 tot 14 uur. Wij zullen beroep doen op studenten van de hogescholen onderwijs met twee vrijwilligers van het buurthuis.

Wat ga je doen?

Niet alle ouders zijn in staat om hun kinderen te helpen bij het maken van huiswerktaken. Vrijwilligers van buurthuis deBuurt helpen de kinderen uit de ruime buurt hierbij 3 x per week, met ondersteuning van studenten van de hogeschool

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Ondersteuning bij het maken van huiswerk en het leren studeren voor kinderen die thuis niet opgevolgd kunnen worden.

Welke valkuilen zie je?

Vervangbegeleiders tijdens de examens omdat het meestal studenten zijn.

Wat is de totale kostprijs van je project?

TOTAAL 5.000 euro: vrijwilligersvergoeding - 400 x 10 maanden - 4.000 euro | drank en versnapering - 50 x 10 maanden - 500 euro | materiaal en copies - 500 euro | bijdrage onkosten - 1.000 euro

Wie voert het uit?

Buurthuis deBuurt, Van Schoonhovenstraat 35 - 37, 2060 Antwerpen

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- 1. Studenten hogeschool contacteren om hun stage bij ons te doen 2. Via flyers de ruime buurt laten weten dat er huiswerkbegeleiding mogelijk is bij ons. 3. Gespreksronde met de ouders na elk rapport of examen.