Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Plek om te studeren

AHA! Aandacht voor Huiswerk Anders

Korte omschrijving

Huiswerk streeft een aantal legitieme doelen na, zoals bv zelfstandig werken, leren plannen, herhalen, de brug maken naar de ouders, leren leren,.... Alleen,...het zorgt ook voor stress en ongelijkheid. Bovendien blijkt uit onderzoek dat huiswerk pas echt begint te renderen vanaf het secundair, en zeker de eerste jaren van het lager onderwijs amper effect heeft. Wie in de klas goed mee kan, leert er niet veel van bij. Voor wie het in de klas moeilijk heeft, is het vaak de druppel te veel en heeft het dikwijls zelfs een averechts effect. Daarom is De Schoolbrug de laatste twee jaar samen met basisschool De Spits (LiO) en een aantal leerkrachten op zoek gegaan naar alternatieven voor klassiek huiswerk. We vonden wel wat: werken met vrijwilligers en ouders in de klas, activiteiten onder de middag, de rij afschaffen (1 week extra lestijd uitgespaard!!), studenten gericht inzetten, ouderbijeenkomsten, een maandbrief naar de ouders,... En er zijn nog meer alternatieven. Zo bindt je niet in op de onderwijskwaliteit (integendeel), maar werk je wel de nadelige effecten van klassiek huiswerk weg. \n\nVolgend jaar willen we verder op zoek gaan naar nog meer degelijke alternatieven. We werken samen met leerkrachten toe naar een publicatie die op een aantrekkelijke, overzichtelijke manier alle alternatieven bundelt. Daarnaast ontwikkelen we een spel dat ouders met scholen kunnen spelen rond huiswerk (ook geschikt voor laaggeschoolde ouders). In dit spel denken ouders na over huiswerk en leren, en richten we de blik ook op alternatieven. We bieden een Antwerpse scholen een degelijk alternatief voor klassiek huiswerk, en een spelmethodiek om ouders mee te nemen in dit verhaal. Een tiental scholen uit het district die interesse hebben (en daar zorgen we wel voor!), kunnen rekenen op begeleiding in de overgang van klassiek huiswerk naar een sterke huiswerkvisie met aandacht voor alternatieven. Er zal ook een lancering zijn in oktober 2020 (begin schooljaar 2020-2021).

Wat ga je doen?

De Schoolbrug pakt het huiswerkvraagstuk aan. Weg stress en ongelijkheid, welkom méér leren met minder huiswerk! Dit project wil alternatieven voor het klassieke huiswerk op een aantrekkelijke manier bundelen en aanbieden aan een tiental scholen in het district. Het wil ook geïnteresseerde scholen begeleiden in een eventuele overgang en een spel ontwikkelen rond huiswerk dat scholen kunnen spelen met ouders. De Burgerbegroting voorziet in een loonkost voor 5u/week.

\n


Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

|- Voor de ouders: - als er minder klassiek huiswerk wordt gegeven, dan hebben laagopgeleide ouders ook minder stress. Zij weten vaak niet wat de school verwacht, of hebben schrik dat hun kind kansen mist omdat zij niet kunnen helpen. - Ouders met een drukke baan hoeven na het werk en de boodschappen het huiswerk niet meer te combineren met koken, de andere kinderen rustig te houden, het huis wat aan de kant te krijgen en te zorgen dat iedereen op tijd en ontspannen in bed ligt. - vrijgekomen tijd kan écht wel aangenamer ingevuld worden met het kind. Een boekje voorlezen of een spelletje spelen,...er is echt wel betere quality time dan huiswerk ondersteunen. Zelfs als dit ontspannen kan gebeuren. Voor de kinderen: - minder stress bij kinderen die thuis of elders geen begeleiding krijgen, en zich daar goed bewust van zijn. - Rust in volle hoofdjes van kinderen die al de hele dag hebben opgelet en gewerkt. - Meer tijd voor hobby's waar men ook van leert, of om leuke dingen te doen met ouders, broers, zussen,... - Kinderen die willen kunnen andere interesses uitdiepen. Voor de leerkrachten - schoolteams - Geen frustratie over huiswerk dat niet is gemaakt of gemaakt is door de ouders. - Handvaten en inspiratie over hoe je via een andere weg een aantal doelen kan bereiken die men nu koppelt aan huiswerk. Zo bekom je meer leerwinst dan bij het geven van klassiek huiswerk. (bv, als je leert leren in de klas heb je daar als leerkracht meer controle over dan wanneer je dat leert door huiswerk mee te geven.) - Methoden en materialen om met de ouders en het schoolteam te werken aan huiswerkvisie. Met aandacht voor alternatieven. Het kleine leger aan huiswerkbegeleiders: - Hoeft kinderen ook niet meer door hun huiswerk(blaadjes) te sleuren. - Hoeft zelf ook niet meer onzeker te zijn of zij het wel goed aanpakken. - Kunnen leukere én meer leerwinstgerichte activiteiten doen zoals voorlezen, educatieve spelen,.. om ongelijke onderwijskansen weg te werken.

Welke valkuilen zie je?

| We hebben de voorbije jaren een stevige basis uitgebouwd waarin we een aantal alternatieven hebben gevonden. Toch willen we nog meer alternatieven zoeken, bundelen en aanbieden. We denken echt dat we daartoe komen en willen het hele land afzoeken. We moeten er echt wel genoeg vinden om een uitgave te maken die zoveel mogelijk mensen over de streep trekt. We zoeken leerkrachten om mee te schrijven, maar dit is niet evident. - We hebben de voorbije jaren gemerkt dat huiswerk een 'taai beestje is'. Het zit bijna in ons DNA. Afstappen van klassiek huiswerk is nooit evident.

Wat is de totale kostprijs van je project?

Totale kostprijs € 17.500: We vragen een bijdrage voor de vormgeving en de druk van het materiaal, omdat we willen dat dit écht mooi en professioneel overkomt. We rekenen hiervoor € 7.500. \nHet zoeken van de alternatieven, het oplijsten ervan, de contacten met een productiehuis, vorming aanbieden aan scholen, een lanceringsmoment organiseren kost echt wel tijd. We rekenen op minstens 5 uur per week, of een kost van ongeveer € 10.000.

Wie voert het uit?

De Schoolbrug vzw. \n\nWij werken aan gelijke onderwijskansen in de stad. Het partnerschap tussen de school en de ouders is onze corebusiness. Wij hebben ervaring in het ontwikkelen van materiaal en het begeleiden van schoolteams. We zetten al jaren in op huiswerk, en reeds 2 jaar in het zoeken van alternatieven.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

oktober: hopelijk goedkeuring op burgerbegrotingsfestival. Vanaf dan zoeken naar vrijwillige medewerkers om mee alternatieven te zoeken en uit te schrijven. Dit zijn vooral leerkrachten maar kunnen ook huiswerkbegeleiders of ouders zijn.\n\njanuari-mei: zoeken en uitschrijven van alternatieven \njanuari-februari: we testen het spel dat scholen kunnen spelen met de ouders in enkele scholen waar we mee samenwerken.\nfebruari-maart: zoeken naar een geschikt productiehuis:\nmei-juni: eindredactie van het spel en uitgave. Zoeken en vastleggen datum & locatie lanceringsmoment + 1e communicatie naar scholen.\njuli-augustus: productiehuis doet zijn werk + communicatie met productiehuis (feedback en bijsturing)\nseptember: lanceringsmoment verder voorbereiden.\neind september: alles gedrukt en ontwikkeld. Reclame voor lancering + mogelijkheid tot (na)vorming bekend maken aan scholen:\noktober: lanceringsmoment\nnovember-december: nascholings,- en vormingsmomenten in schoolteams van het district Antwerpen organiseren.\n