Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ondersteuning vrijwilligers

8
0

De projecten

Take a Baanbreek: ontmoetings- en vormingsavonden voor buddy''s die Antwerpse jongeren helpen naar werk of opleiding (klein project-stemmen x2)
De vrijwilligers van Baanbrekers, onze enthousiaste buddy's, begeleiden Antwerpse NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) naar een gepaste job of opleiding. In een 1-op-1-begeleiding ontdekken buddy en jongere samen de talenten, dromen en valkuilen van de jongere, en zetten ze actief stappen naar een job of opleiding (cv en motivatiebrief leren maken, naar infodagen van scholen gaan, leren solliciteren ...). De jongeren zijn vaak kwetsbaar, hebben een klein netwerk en weinig zelfvertrouwen. Door de vertrouwensband met hun buddy vergroot hun leefwereld, stijgt hun zelfvertrouwen en hebben ze weer een concrete en positieve toekomst. \n\nWe waarderen onze buddy's enorm, ze bouwen mee aan de toekomst van de Antwerpse jeugd. \nOm dat te tonen én hen te laten groeien als jongerencoach, willen we elke 2 maanden een gezellige en leerrijke avond organiseren:\n- We eten lekker samen, ideaal om het ijs te breken en bij te praten. Het eten wordt door lokale cateraars geleverd en is vegetarisch.\n- De buddy's krijgen een duurzaam cadeau, waar ze lang plezier van hebben (bijvoorbeeld fietszakken, een trajectboekje ...)\n- Na het eten volgt er een inspirerende vorming rond jongeren, tewerkstelling of coachen, gegeven door een expert. Zo leren de buddy's nieuwe tools en handvatten om te begeleiden en groeien ze als coach (en als mens). Mogelijke vormingen: omgaan met taalbarrières (via Atlas), positief communiceren en coachen, tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren, sollicitatietips en tricks, de leefwereld van jongeren dieper ontdekken, de impact van kansarmoede op ontwikkelingskansen ...\n\n-> ook salonbabbels waarin jongeren vertellen over hun begeleiding en zoektocht komen aan bod, zodat de jongeren zelf betrokken zijn en hun ervaringen kunnen delen. \n-> we moedigen buddy's aan om suggesties te geven, zodat we kunnen inspelen op hun noden en hen gericht kunnen ondersteunen.
Eline V.
0 0
lees meer
Honderd voorleesvrijwilligers (klein project-stemmen x2)
De Boekenkaravaan is een taalbevorderingsproject van De Schoolbrug vzw waarbij meer dan honderd voorleesvrijwilligers per schooljaar voorlezen bij kinderen met een (verhoogd risico op) taalachterstand. We bereiken zo jaarlijks een zeshonderdtal kinderen dankzij samenwerkingen met achttien Antwerpse scholen. \n\nUit budgettaire beperkingen konden we de afgelopen jaren onze vrijwilligers slechts beperkt bedanken voor hun engagement. Nochtans zijn attenties, bemoedigende woorden, groepsactiviteiten, workshops, e.d. essentieel voor de motivatie van vrijwilligers. Het gaat hier over vrijwilligers die geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en toch een grote verantwoordelijkheid opnemen. Onze vrijwilligers engageren zich per drie maanden om aan maatschappelijk kwetsbare kinderen thuis of op school voor te lezen. Hun vrijwilligerswerk is niet altijd makkelijk en vergt doorzettingsvermogen. Ze werken ieder individueel als voorlezer en komen tot nu toe weinig met elkaar in contact. Niet alle voorlezers durven om advies vragen of geven aan wanneer hun motivatie afbrokkelt. Dit willen we nu opvangen door meer kwaliteit in vorming en ondersteuning, meer contact en meer bedanking in woorden en attenties. We verhogen zo de kwaliteit van in totaal meer dan tweeduizend voorleesmomenten. \n\nMet extra middelen kunnen we de betrokkenheid van de vrijwilligers op het project vergroten. \n\nWe kiezen voor duurzame materialen die we het liefst aankopen bij lokale handelaars. \n\nCredit foto: Gina Ruzzi
Eefje R.
0 0
lees meer
Ringland komt er dankzij vrijwilligers
| De vereniging stelt zich tot doel studie en promotie van de mobiliteit , levenskwaliteit en gezondheid o.a. lawaaihinder en de fijnstof-problematiek in en rond Antwerpen. In het bijzonder zal de vereniging zich bezig houden met de overkapping van de Ring. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van concrete activiteiten, studiedagen, uitgifte van brochures en/of teksten, website en sociale media, inzet van vrijwilligers en deskundigen. Om het concept ‘Ringland’ uit te werken heeft de organisatie, vooral door de inzet van vrijwilligers, de volgende activiteiten uitgevoerd in de afgelopen jaren en is daar ook in 2020 actief mee bezig: Studies over de leefbaarheid, luchtkwaliteit, mobiliteit en betaalbaarheid van het Ringlandconcept uitgevoerd. Publieke campagnes, acties en festivals georganiseerd. Publicaties uitgegeven in de vorm van brochures, website, Facebook, e-nieuwsbrief. Het concept Ringland en de overkapping van de ring in concrete overzichtsplannen en in samenwerking met de overheden verder uitgewerkt met de nadruk op de impact inzake verbetering van de leefbaarheid van de Stad, enorme toename van het publieke groendomein, oplossen van de files met ecologische oplossingen. Het belangrijkste resultaat is de samenwerking met de overheid en de Intendant om tot een overeenkomst te komen, zijnde het ‘Toekomstverbond’. De verdere co-creatie en opvolging hiervan is de belangrijkste activiteit en opdracht van Ringland voor de komende jaren. 2020 wordt een kritiek jaar en daarom wordt dit project ingediend, een jaar waarin de rest van de ring zal ontworpen worden en waar dus veel vrijwilligers bij betrokken zullen worden om tot een conclusie van het ontwerp te komen.
Ringland O.
0 0
lees meer
Zet Onder Stroom mee onder stoom
Genesteld in een voormalige boeienloods aan de Schelde - geprangd tussen ‘t Eilandje en Schipperskwartier broedt Onder Stroom. Een leegstaande ruimte wordt een autonome vrijplaats. Een artistiek en stedelijk laboratorium. \n\nOnder Stroom is een ontmoetingsplaats voor de buurt, voor kunstenaars, denkers en dromers. Met plaats voor artistieke, sociale en educatieve acties en culturele evenementen. Hier broeden jonge makers samen of apart op nieuwe ideeën. Het resultaat is spontane kruisbestuiving en creatieve hoogspanning.\n\nMet onze publiekswerking zetten we in op culturele en sociale activiteiten zoals volkskeuken, zondags ontbijt met muzikale ondersteuning, live optredens, expo’s, ludieke sportevenementen, bijeenkomsten van burgerorganisaties, etc. \n\nWe geloven bij Onder Stroom enorm in de sterkte van vrijwilligers. De twee projectmedewerkers van Onder Stroom zijn hun cultureel en organisatorisch avontuur zelf begonnen als vrijwilliger bij JC Kavka, Scheldapen vzw, JC Den Eglantier ea. en van daaruit doorgegroeid naar culturele en productionele duizendpoten. \n\nHierdoor hebben ze de nodige competenties, ervaringen en contacten opgebouwd om zelf aan het Onder Stroom verhaal te beginnen met het volledige takenpakket van een culturele werking onder de knie. \n\nDeze ervaringen binnen een professionele en veilige omgeving, die oa. JC Kavka ons geboden heeft, zijn in onze ogen essentieel voor de zoektocht naar zingeving van een jongvolwassene. Deze omgeving willen wij op Onder Stroom bieden aan een volgende generatie.\n
Tim V.
0 0
lees meer
Naar een betere ondersteuning voor de motor van buurthuis Unik, de vrijwilligers
Vrijwilligers uit de buurt dragen mee ons buurthuis Unik. Dit verhoogt de betrokkenheid op de werking. Deze buurtvrijwilligers zijn ook belangrijke ambassadeurs voor onze werking in de buurt. De stuurgroep van buurtbewoners houdt de vinger aan de pols in de buurt, vangt signalen op en kan zo de werking nog meer afstemmen op de buurt. \nVoorlopig heeft het buurthuis nog geen structurele subsidies en hebben we naast vrijwilligers die activiteiten uitvoeren (zoals kinderanimatie, buurtcafé openhouden, praatgroep organiseren…) ook vrijwilligers nodig die mee uitwerken, toekomstplannen uitschrijven, subsidiedossiers schrijven… We hebben dus heel veel verschillende vrijwilligers nodig om de werking te verduurzamen. Zelfs al zouden we ooit structurele subsidies krijgen, een buurtwerk zonder vrijwilligers, dat bestaat niet.\nWe brengen in kaart welke soort vrijwilligers we allemaal nodig hebben, we werken een begeleidingsstructuur uit voor hen, voorzien voldoende vorming en opleiding. We zorgen voor een goede beslissingsstructuur voor de vrijwilligers. \nKortom, een vrijwilligersbeleid ontwikkelen voor de organisatie samen met de stuurgroep van bewoners. \nTot slot, sommige vrijwilligers nemen in aanvulling op de beroepskracht zo’n verantwoordelijke taken op dat we die een vrijwilligersvergoeding willen geven (bijvoorbeeld een logistieke vrijwilliger, of iemand die vrijwillig een project van A tot Z uitwerkt) \n
Karen M.
0 0
lees meer