Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning vrijwilligers

Honderd voorleesvrijwilligers (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

De Boekenkaravaan is een taalbevorderingsproject van De Schoolbrug vzw waarbij meer dan honderd voorleesvrijwilligers per schooljaar voorlezen bij kinderen met een (verhoogd risico op) taalachterstand. We bereiken zo jaarlijks een zeshonderdtal kinderen dankzij samenwerkingen met achttien Antwerpse scholen. \n\nUit budgettaire beperkingen konden we de afgelopen jaren onze vrijwilligers slechts beperkt bedanken voor hun engagement. Nochtans zijn attenties, bemoedigende woorden, groepsactiviteiten, workshops, e.d. essentieel voor de motivatie van vrijwilligers. Het gaat hier over vrijwilligers die geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en toch een grote verantwoordelijkheid opnemen. Onze vrijwilligers engageren zich per drie maanden om aan maatschappelijk kwetsbare kinderen thuis of op school voor te lezen. Hun vrijwilligerswerk is niet altijd makkelijk en vergt doorzettingsvermogen. Ze werken ieder individueel als voorlezer en komen tot nu toe weinig met elkaar in contact. Niet alle voorlezers durven om advies vragen of geven aan wanneer hun motivatie afbrokkelt. Dit willen we nu opvangen door meer kwaliteit in vorming en ondersteuning, meer contact en meer bedanking in woorden en attenties. We verhogen zo de kwaliteit van in totaal meer dan tweeduizend voorleesmomenten. \n\nMet extra middelen kunnen we de betrokkenheid van de vrijwilligers op het project vergroten. \n\nWe kiezen voor duurzame materialen die we het liefst aankopen bij lokale handelaars. \n\nCredit foto: Gina Ruzzi

Wat ga je doen?

De Boekenkaravaan wil haar vrijwilligers bedanken voor hun jarenlange maatschappelijke inzet. Ze versterken hen in hun vrijwilligerswerk met een kwalitatieve vorming, een breed en geschikt boekenaanbod, attenties, persoonlijk advies en samenkomsten om ervaringen uit te wisselen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Dit project is gericht op meer erkenning en appreciatie voor vrijwilligerswerking. Dit verhoogt de kans dat meer Antwerpenaren zich engageren of hun engagement voortzetten. Vrijwilligerswerk heeft positieve effecten op het persoonlijk welbevinden van de vrijwilliger én verhoogt de verbondenheid en solidariteit tussen Antwerpenaren, in het bijzonder Antwerpenaren met een verschillende culturen, socio-economische achtergronden en referentiekaders. \n\nMeer vrijwilligers betekent natuurlijk ook meer kinderen die kunnen rekenen op een persoonlijke voorlezer aan huis of op school. De Boekenkarvaan werkt al jaren met een wachtlijst voor zowel gezinnen als scholen. Dit project zorgt er ook voor dat deze wachtlijsten slinken en dat we tegemoet komen aan de hoge nood aan taal- en leesbevordering in Antwerpen. \n\nOm niet in te boeten op kwaliteit, verbeteren we onze vormingen en breiden we onze adviesmomenten uit. \

Welke valkuilen zie je?

- Het aantal vrijwilligers groeit exponentieel waardoor er een risico ontstaat dat we de vrijwilligers onvoldoende kunnen vormen, motiveren en opvolgen met het verkregen budget. \n- Vrijwilligers stellen hoge verwachtingen. Materiële attenties mogen nooit de bovenhand nemen op de intrinsieke motivatie om zich maatschappelijk te engageren.

Wat is de totale kostprijs van je project?

TOTAAL: 5.000€: - Aankoop boeken en spelmaterialen die onze vrijwilligers kunnen gebruiken bij het voorlezen en op maat zijn van onze doelgroep: 1.500€ \n- Attenties vrijwilligers zoals bedankingskaartje, boeken, foto met voorleesgezin: 1.000€ \n- Catering op samenkomsten om ervaringen te bespreken en elkaar te adviseren: 500€ \n- Inhoudelijke invulling workshops zoals sprekers en workshopgevers: 1.000€ \n- Activiteiten ter bevordering van de betrokkenheid: 1.000€

Wie voert het uit?

De Boekenkaravaan is een project van De Schoolbrug vzw. Er zijn drie onderwijsopbouwwerkers die deeltijds het project dragen. Zij staan in voor het werven, vormen en coachen van vrijwilligers.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1) Oplijsting interessante en betaalbare boeken, duurzame spelmaterialen en attenties op maat van voorlezers \n2) Inplanning activiteiten (bijvoorbeeld adviesmomenten, vormingen, slotfeesten en intervisies) met vrijwilligers \n3) Inhoudelijke invulling en praktische omkadering activiteiten \n4) Communiceren activiteiten naar vrijwilligers \n5) Aankopen boeken, spelmaterialen en attenties \n6) Activiteiten \ \n7) Opvolging individuele vragen of bedenkingen vrijwilligers