Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning vrijwilligers

Naar een betere ondersteuning voor de motor van buurthuis Unik, de vrijwilligers

Korte omschrijving

Vrijwilligers uit de buurt dragen mee ons buurthuis Unik. Dit verhoogt de betrokkenheid op de werking. Deze buurtvrijwilligers zijn ook belangrijke ambassadeurs voor onze werking in de buurt. De stuurgroep van buurtbewoners houdt de vinger aan de pols in de buurt, vangt signalen op en kan zo de werking nog meer afstemmen op de buurt. \nVoorlopig heeft het buurthuis nog geen structurele subsidies en hebben we naast vrijwilligers die activiteiten uitvoeren (zoals kinderanimatie, buurtcafé openhouden, praatgroep organiseren…) ook vrijwilligers nodig die mee uitwerken, toekomstplannen uitschrijven, subsidiedossiers schrijven… We hebben dus heel veel verschillende vrijwilligers nodig om de werking te verduurzamen. Zelfs al zouden we ooit structurele subsidies krijgen, een buurtwerk zonder vrijwilligers, dat bestaat niet.\nWe brengen in kaart welke soort vrijwilligers we allemaal nodig hebben, we werken een begeleidingsstructuur uit voor hen, voorzien voldoende vorming en opleiding. We zorgen voor een goede beslissingsstructuur voor de vrijwilligers. \nKortom, een vrijwilligersbeleid ontwikkelen voor de organisatie samen met de stuurgroep van bewoners. \nTot slot, sommige vrijwilligers nemen in aanvulling op de beroepskracht zo’n verantwoordelijke taken op dat we die een vrijwilligersvergoeding willen geven (bijvoorbeeld een logistieke vrijwilliger, of iemand die vrijwillig een project van A tot Z uitwerkt) \n

Wat ga je doen?

Buurthuis Unik is een nieuw buurthuis voor en door de buurt. Er is al beperkte professionele ondersteuning, maar het wordt vooral gedragen door de buurt en zijn bewoners. Dit project werkt een uitgebreid vrijwilligersbeleid voor hen uit en zet hiervoor 1/5 medewerker in.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Wanneer de werking mee uitgebouwd en gedragen wordt door (buurt-)vrijwilligers voelen mensen zich meer eigenaar van het project. Een verhoogde betrokkenheid geeft meer kans op slagen en deze vrijwilligers zijn tevens ambassadeurs in de wijk over het project.

Welke valkuilen zie je?

We hebben een hele brede werking met een brede vrijwilligerswerking met uiteenlopende profielen. We zullen aandacht moeten hebben voor een goede structuur en duidelijkheid over wie en waar beslissingen kunnen genomen worden.

Wat is de totale kostprijs van je project?

|- 12500 euro: 9000 euro voor procesbegeleider 3500 euro vrijwilligersvergoedingen

Wie voert het uit?

Buurthuis Unik: 1/5de procesbegeleider en stuurgroep vrijwillige buurtbewoners

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- 1) In kaart brengen van de aanwezige krachten en vrijwilligers en de blinde vlekken 2) Werven van vrijwilligers voor deze blinde vlekken 3) Vorming en onderteuning uitwerken voor de vrijwilligers 4) Samen met de stuurgroep en vrijwilligers het uitwerken van een vrijwilligersbeleid