Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning van het jeugdwerk

Alijs

Korte omschrijving

We zetten onze deuren twee keer per maand open voor jongeren (vanaf 14 jaar). De wereld is hard voor jongeren die opgroeien in armoede. Het vinden van een ‘eigen plek’ verloopt moeizaam. Meestal vallen ze overal buiten. Ze vinden vaak dan ook geen aansluiting bij het traditionele jeugdwerk. Jongeren in armoede hebben nood aan een plek die van hen is. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze niet negatief benaderd worden en waar ze gewoon kunnen zijn wie ze zijn. Dit stimuleert een positief zelfbeeld. Het is belangrijk voor jongeren om een plek te hebben waar ze er wel bij horen en zich thuis voelen. We willen jongeren op deze plek samenbrengen zodat ze ervaringen kunnen delen, ongeacht hoe verschillend ze ook zijn. Een plaats voor herkenning, een mogelijkheid voor nieuwe vriendschappen en even niks te moeten. \nWe hebben een lokaal voor ogen dat geschikt is voor dit project. We willen dat de jongeren zich dit eigen kunnen maken. Samen gaan we voor een nieuwe inrichting door en voor de jongeren. Jongeren in armoede hun stem wordt vaak niet gehoord, dit vinden we echter heel belangrijk. Daarom zetten we tijdens dit project hard in op inspraak van wat eten we vandaag, een naam voor de groep tot wat betekent Centrum Kauwenberg voor jou? Via inspraak versterken we verschillende kwaliteiten en vaardigheden van de jongeren.

Wat ga je doen?

Alle jongeren hebben recht op een fijne ontmoetingsplek waar ze zichzelf kunnen zijn. Jongeren in armoede vinden vaak hun weg niet naar het reguliere jeugdwerk. Twee keer in de maand ontmoeten jongeren elkaar in Centrum Kauwenberg. Samen doen ze verschillende activiteiten van hangen in de zetel tot een themavergadering rond onderwijs. Het centrum werft hiervoor een 2/5de medewerker aan. 

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We halen jongeren uit hun isolement en creëren een plek waar ze zichzelf kunnen ontplooien en een positieve identiteit kunnen ontwikkelen. Daarnaast verbreden we het netwerk van de jongeren door ze met elkaar en met andere jongeren in contact te brengen. Doordat de jongeren een actieve rol nemen in het uitwerken van het project, werken ze ook aan het versterken van verschillende competenties en hun zelfredzaamheid.

Welke valkuilen zie je?

Het zou kunnen dat de jongeren nood hebben aan meer ontmoetingsmomenten. \nWe kunnen geen grote ingrepen doen in het huidig lokaal aangezien dit geen eigendom is van onze organisatie.

Wat is de totale kostprijs van je project?

Totaal 27.000 euro: \nwerking 7.000 (kostprijs materiaal plek en activiteiten 2.750 / kostprijs activiteiten 1.250 / vervoer 1000 / drukwerk en promotiemateriaal 750 / vrijwilligersvergoeding 200 / logistiek 400 / catering 650); personeel: 20.000 (2/5 VTE)

Wie voert het uit?

Centrum Kauwenberg vzw neemt een 2/5de medewerker aan voor dit project.