Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning van het jeugdwerk

Kunst op Beton (Jeugd)

Korte omschrijving

Met dit project werken we naar 2 toonmomenten, elk vertrekkende vanuit een andere kunstdiscipline. Hierdoor kunnen de jongeren zelf kiezen aan welk toonmoment ze willen deelnemen. \nBij het creëren van de toonmomenten verbinden we een thema dat leeft bij onze jongeren (bv sociale media stress, klimaat, pesten, armoede,…). Op deze manier heeft de gecreëerde kunst ook een diepere boodschap naar het publiek. \n\nHet eerste toonmoment zal plaatsvinden in Juni en focust zich op podiumkunst: straattheater, dans, poëzie, muziek, …. . De jongeren onderzoeken deze kunstvorm op het internet en er wordt gezocht naar live optredens. \nNa deze verkennende fase wordt er samen met de jongeren besloten op welke kunstvorm er gefocust wordt. Betonne Jeugd organiseert workshops voor de jongeren in de gekozen disciplines. \nNa deze fase is het tijd voor te repeteren om uiteindelijke een artistieke interventie te doen in de publieke ruimte. \n\nHet 2de toonmoment focust zich op de beeldende kunst en volgt in grote lijnen hetzelfde stappenplan als het 1ste toonmoment Ook bij deze kunstvorm is er eerste een verkennende fase. De jongeren onderzoeken de verschillende disciplines op het internet en musea. . Na deze fase volgen er workshops gekozen door de jongeren. Tot slot wordt er een concept uitgewerkt om uiteindelijk in december tentoon te stellen in de publieke ruimte.

Wat ga je doen?

Betonne Jeugd blaast leven in de straten van het district Antwerpen. Gedurende een jaar verkennen, proeven en experimenteren de jongeren met straatkunst in de brede zin (graffiti, dans, straattheater, installaties,…). De jongeren van Betonne Jeugd werken 2 toonmomenten uit en presenteren deze in de publieke ruimte. Het project zet hiervoor een halftijdse medewerker in.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Dit project is een laagdrempelig sociaal artistiek project. Voor jongeren is het gemakkelijk om in te stappen op dit project.\n- jongeren in armoede participeren aan cultuur. Zowel passief als actief. \n- jongeren leren zich artistiek uitdrukken.\n- Jongeren in armoede krijgen een stem over thema’s die bij hen leven. Dit op een artistieke manier. \n- sociaal artistieke projecten dragen bij tot een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en identiteitsontwikkeling. \n- Jongeren leren hun creatieve mogelijkheden en vaardigheden kennen en ontwikkelen. \n- Dit project versterkt de positieve beeldvorming rond jongeren in armoede. \n- Betonne Jeugd blaast leven n de straten van het District Antwerpen. \n- Meisjes worden niet altijd even gemakkelijk bereikt in het jeugdwerk. Dit aanbod is beter afgesteld op meisjes. \n- straatkunst is vaak een ondergewaardeerde vorm van kunst. Hoewel deze ook hoogstaand kan zijn en bovendien gratis. \n\n

Welke valkuilen zie je?

| - jongeren krijgen faalangst naar het toonmoment toe. - weinig positieve reacties uit de buurt - mensen begrijpen de kunstvorm niet.

Wat is de totale kostprijs van je project?

|- Personeelsmiddelen voor een halftijdse werkkracht: €20.000 De werkingsmiddelen neemt Betonne Jeugd op zich via giften, werkopdrachten, … .

Wie voert het uit?

Betonne Jeugd vzw stelt een jeugdwerker ter beschikking.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

FASE 1:\nJANUARI:\n-bekendmaking project bij jongeren (Wat is straatkunst?)\n- onderzoeken en proeven van podiumkunst (passief)\nFEBRUARI:\n- onderzoeken en proeven van podiumkunst (passief)\n- Workshops podiumkunst \nMAART\n- Workshops podiumkunst \n- Bedenken concept\nAPRIL\n- repetities\n-draaiboek maken en uitvoeren: scenario, \ decorbouw, kostuums, uitnodigingen\nMEI\n- repetities\n- draaiboek uitvoeren: scenario, decorbouw, kostuums\nJUNI\n- eerste toonmoment\nJULI\n- onderzoeken en proeven van beeldende kunst (passief)\nAUGUSTUS\n- onderzoeken en proeven van beeldende kunst (passief)\n- workshops beeldende kunst\nSEPTEMBER\n- onderzoeken en proeven van beeldende kunst (passief)\n- workshops beeldende kunst\n-draaiboek toonmoment 2: maken en opvolgen \nOKTOBER\n- creatie kunstwerk\n-\tDraaiboek opvolgen\nNOVEMBER\n- creatie kunstwerk\n-\tDraaiboek opvolgen\nDECEMBER\n- 2de toonmoment \n