Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning van het jeugdwerk

Start 2 DJ @2060

Korte omschrijving

Via de laagdrempelige activiteiten die Kras organiseert, willen wij de meest arme en kansarme tieners en jongeren, een dj-opleiding aanbieden. Startend met een initiatie workshop met de Denon DJ Prime, krijgen ze de kans om te experimenteren als dj. Tieners en jongeren die motivatie en interesse hebben, kunnen daarna verder oefenen met het Denon-systeem. Hierbij leren ze beatmixen, bpm, key’s en andere dj-dingen… Ze leren dat dj-stuff te gebruiken en hoe het best toegepast worden.\nDeelnemers die opleiding volbrengen, gaan door naar de een hoger niveau. Vanaf deze fase werken we met het Pioneer-materiaal (dit is het standaard materiaal in elke club of op festivals!) Tijdens deze fase kijkt de lesgever of er bij de deelnemers eventuele toekomstige lesgevers zijn. Die kunnen dan een aanvullende opleiding bij Trix volgen.\nBelangrijk tijdens dit project zijn regelmatige toonmomenten. Een dj heeft publiek nodig om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. De toonmomenten geven hen ook de kans de minder aangename kanten te ervaren: \nHoe ga je om met een moeilijk publiek?\nHoe geef ik mijn persoonlijke grenzen aan op een professionele manier?\nOmdat er veel openbare activiteiten zijn in de wijk 2060, krijgen ze regelmatig de kans om op te treden.\nHet project zal afgesloten worden met een evenement waarbij alle dj’s die het project volgden, zullen optreden.

Wat ga je doen?

Op een laagdrempelige manier worden jongeren versterkt door dj-opleidingen. Arme en kansarme jongeren krijgen de mogelijkheid met professioneel dj-materiaal aan de slag te gaan, dat voor dit project aangekocht wordt. Zo krijgen de jongeren de kans om podiumervaring op te doen als dj. 

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

|- Kras werkt graag volgens de interesses en behoeften van de jongeren. Hierbij werken wij graag met de krachten van de jongeren. Empowerment gericht werken is een cruciale methodiek in onze organisatie. Door observatie en gesprekken hebben wij gemerkt dat jongeren graag iets met muziek willen doen. Anderzijds hebben we ontdekt dat er veel jongeren bezig zijn met muziek, maar niet altijd de mogelijkheid hebben om verder te groeien. Daarom willen we graag een muzikaal aanbod voorzien om jongeren te ondersteunen, zodat zij met hun talenten verder kunnen binnen ons maatschappij. Door dit project op te zetten, kunnen we de krachten van de jongeren stimuleren. Hierdoor versterken we hun gevoel van eigenwaarde. Anderzijds kunnen zij met hun competenties een bijdrage leveren aan de samenleving. Onze doelgroep bestaat vooral uit risicojongeren. Meestal kampen deze jongeren met verschillende moeilijkheden zoals: armoede, gescheiden ouders, criminele omgeving en schooldrukte. Het stimuleren van talenten kan ervoor zorgen dat deze jongeren even weg zijn van al de stress. Muziek is breed en universeel, dus iedereen kan meedoen. Bij Kras hebben wij enkele jongeren met een beperking. Door muziek hebben zij veel meer zelfvertrouwen gekregen, omdat zij beseffen dat zij ook kunnen participeren, samen met andere jongeren. Kras werkt samen met de OKAN-school Offerande en Advies Centrum Migratie (ACM). Daar hebben wij ook gemerkt dat er een behoefte is bij de jongeren om iets met muziek te doen. Kortom: de doelgroep die wij bereiken is groot en wij merken een enorme interesse in muziek bij deze jongeren. Muziek is een universele taal: Iedereen kan meedoen (het maakt niet uit van welke cultuur je komt). Door dit project te voorzien, kunnen wij veel jongeren samenbrengen van verschillende achtergronden. Hierdoor leren deze jongeren door muziek met elkaar omgaan (regels, waarden en normen).

Welke valkuilen zie je?

|- - Het engagement van de deelnemers is cruciaal - Om de kwaliteit van de lessen te bewaken, moet er telkens een maximum op aantal deelnemers staan. Een tiental per keer die in twee groepen verdeeld worden. - (Horizon verbreden) Het kan zijn dat er sommige jongeren zich alleen maar zullen concentreren op muziek? Ondanks er nog veel zaken zijn waar jongeren zich moeten ontwikkelen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

| 15 000 €: - Materialen: 13434 - Opleidingen en vrijwilligersvergoedingen 1566

Wie voert het uit?

|- De lesgever is een medewerker van Kras Noord. In een latere fase indien mogelijk, nemen jongeren die het volledige traject liepen, ook de rol van leraar op zich. De lessen zullen gegeven worden in de lokalen van Kras Noord. Eventueel kunnen er lessen op verplaatsing worden gegeven, ACM en de OKAN-school Offerande zijn mogelijke plaatsen. Op deze manier bereiken we de minst kansrijke jeugd. Toonmomenten zullen plaatsvinden tijdens evenementen in de wijk 2060. Buitenspeeldag, winterspektakel, opendeurdag Kras Noord, enz…

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- 1. Materialen worden aangekocht. Een dj-set van Denon voor beginners en een dj-set van Pioneer voor gevorderden. Lokaal wordt voorbereid om dj-lessen te geven. 2. De eerste lessen starten zo snel mogelijk, dit om zo spoedig mogelijk enkele jongeren te laten doorgroeien tot lesgever. Hiervoor kunnen twee jongeren een aanvullende opleiding in Trix volgen. 3. Na enkele maanden starten we met het eerste toonmoment. 4. Doorheen het jaar blijven de lessen en toonmomenten doorlopen. 5. We sluiten het jaar af met één groot toonmoment, waar alle dj’s hun kwaliteiten kunnen tonen.