Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning van het jeugdwerk

Redactie 2020

Korte omschrijving

Redactie 2020 is een redactie van jongeren door jongeren. De opzet is om jongeren die opgroeien in kansarme omstandigheden een platform te bieden waarop zij diverse talenten en vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen. De redactie zal bestaan uit scholieren van verschillende middelbare scholen op het Kiel. Leerlingen worden ondergedompeld in de redactionele en journalistieke wereld. Het project biedt de kans om verschillende leefwerelden en interessevelden met elkaar te verbinden. We zetten in op kwaliteitsvolle en positieve ontmoetingen tussen leerlingen en leerkrachten, buurtbewoners, buurtorganisaties, enz.\nHet veelzijdige en kansrijke karakter van een redactie maakt het mogelijk om een hele waaier van thema’s aan te raken. Scholieren kunnen beslissen om een klassieke magazine uit te brengen of om een podcast te maken. Ze kunnen besluiten om een leerling in de schijnwerpers te zetten of een reportage te maken over de Olympische Spelen 2020. Ze kunnen een debat organiseren over de relatie leerling-leerkracht of de wijk intrekken om buurtbewoners te interviewen over het leven op het Kiel.

Wat ga je doen?

Redactie 2020 is een unieke samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en jeugdwerkers. Leerlingen zullen als reporters de school en buurt intrekken op zoek naar een straffe prestatie of een ontroerend verhaal. De nadruk ligt op de ontwikkeling van de leerlingen en op positieve verbindingen met de school en wijk.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Eigen aan de grootstedelijke context, heeft het Kiel te maken met de nodige uitdagingen rond spijbelgedrag, overlast en criminaliteit. Jammer genoeg vinden we vooral een eenzijdig negatief perspectief terug in de berichtgeving. Het Kiel kampt dus met een slecht imago, terwijl de buurt ook vele kansen en krachten heeft die, in onze ogen, onderbelicht en “onderbericht” blijven. \nVia Redactie 2020 proberen we verhalen van hoop en optimisme naar boven te brengen, over de leerlingen en de school, over de buurtbewoners en de wijk. Zulke ontmoetingen zorgen ervoor dat mensen elkaar beter leren kennen, dichterbij elkaar komen. Kielenaren zijn trots op hun wijk en dit mag, als het aan ons ligt, best meer getoond worden. Positieve beeldvorming, daar gaan we voor! Door toe te werken naar een climax (bvb. een toonmoment, een magazine, enz.), kunnen we deze verhalen tentoonspreiden en een breder publiek bereiken.

Welke valkuilen zie je?

(1) Een deelname aan Redactie 2020 veronderstelt een zeker engagement en verantwoordelijkheid van de leerlingen. We moeten oppassen dat de drempels niet te hoog liggen of dat de leerlingen niet overbelast geraken. We zorgen voor een goede afstemming met de scholen. We zijn hierover in overleg om te bekijken hoe het project kan aansluiten bij het lessenprogramma. \n(2) De kerngroep van Redactie 2020 zal bestaan uit een selecte groep van geëngageerde en gemotiveerde leerlingen. Het risico bestaat dat we enkel de sterke leerlingen bereiken en anderen geen toegang vinden. We proberen ons bereik te vergroten op verschillende manieren: als leespubliek, als geïnterviewde, als freelancer, enz. \n(3) We zetten in op een duurzaam samenwerkingsverband met verschillende scholen en partners op het Kiel. De eerste stenen van dit partnerschap zijn gelegd, maar we moeten blijven waken dat iedereen op dezelfde lijn blijft. En met iedereen bedoelen we zowel de professionals als de leerlingen(!). Hiervoor gaan we al met een werkgroep aan de slag, bestaande uit mensen van het jeugdwerk en onderwijs.

Wat is de totale kostprijs van je project?

|- € 6.225 • Aankoop laptop + software voor digitale verwerking activiteiten: € 2500 • Fototoestel: € 650 • Dictafoon 2x: € 150 • Workshops: € 700 • Uitnodiging rolmodellen en motivational speakers: 3x € 75 (bedrag afhankelijk van personen in kwestie) • Werkbezoek aan een redactie + vervoerskosten: € 75 + 15x €15 = € 500 • Persdruk magazine/krant/enz.: 3 scholen x € 500 = 1.500

Wie voert het uit?

Medewerkers van Kras Jeugdwerk zullen het project begeleiden en ondersteunen. Daarnaast zullen zij workshops aanbieden op school om een groter publiek te bereiken en andere leerlingen te prikkelen om in de toekomst deel uit te maken van Redactie 2020. \nHet reporterswerk zal doorgaan op de school alsook in de wijk. De workshops/vormingen zullen georganiseerd worden in Youth-Zone “Den Tir”.\nAfhankelijk van het uiteindelijk toegekende budget, zullen we organisaties zoals StampMedia of Mediaraven contacteren om een samenwerking mee op te starten.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

We werken toe naar een redactie waarvan de regie in handen ligt van de scholieren zelf. Vandaar is het uit den boze om alles te bepalen, zonder inspraak en zeggenschap van diezelfde scholieren. Wij voorzien een kader, een wit blad waarop de leerlingen zelf kunnen schrijven, tekenen en kleuren. Binnen dit kader voorzien we enkele fases.\nDe eerste fase van het schooljaar zetten we in op het vormen van een kerngroep. We richten ons op een redactie van 15 leerlingen. Binnen deze eerste periode bekijken we samen met de leerlingen welke weg(en) zij willen inslaan (qua inhoud en vorm). We bieden workshops en vormingen aan, waar leerlingen de nodige kennis en ervaringen kunnen opdoen. De focus ligt op levensechte, eigentijdse en duurzame activiteiten. \nDoorheen het schooljaar komen we 1 à 2 keer per maand samen met de groep om te bekijken hoe alles verloopt. We werken een programma uit en volgen dit op. Reflectie krijgt een actieve plaats binnen het proces. Samen met de leerlingen brengen we hun ontwikkeling in beeld, zodat zij eigenaar worden van het eigen leerproces. \nTegen het einde van het schooljaar, werken we toe naar een climax, een moment van glorie voor de leerlingen. Hierbij denken we aan een toonmoment voor de leerlingen, de buurtbewoners en het brede publiek.