Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ondersteuning van het jeugdwerk

Camping Etna

Korte omschrijving

Tijdens de vierde editie van CAMPING ETNA (24 tot 28 augustus 2020) willen we opnieuw vertrekken vanuit een brede visie op kunst- en natuureducatie, thema dit jaar is HET KLIMAAT (werktitel). Van op een inspirerend stuk natuur gaan we met een groep kinderen aan de slag: we verkennen de omgeving, onderzoeken wat ons inspireert en leggen linken met kunstenaars en wetenschappers. We werken altijd met gerecupereerd materiaal (houtresten, dopjes, rare stukken plastic, gerecycleerde rietjes, restkarton...), aangevuld met wat we in de natuur vinden. CAMPING ETNA is een traag, kunstzinnig kamp waar kinderen aan hun eigen tempo werken. \nWe werken rond één thema dat we helemaal uitdiepen. Vorige thema's waren bijvoorbeeld het park en water. CAMPING ETNA was toen geherbergd bij Salle Jeanne en Het Bos. Hoe het thema voor deze editie uitgewerkt wordt moeten we nog bepalen. Dat het klimaat centraal zal staan, staat al wel vast. \nDoordat we voor de vorige edities alles zelf financierden en dus doorrekenden, was ons publiek redelijk homogeen. We willen voor deze editie een aantal plaatsen aan kinderen met verhoogde tegemoetkoming aanbieden. We beseffen dat de toeleiding niet eenvoudig zal zijn. \nDe locatie voor deze editie staat nog niet vast. We zoeken nog een interessante partner die ons wil herbergen of een locatie in de natuur.\n

Wat ga je doen?

Camping Etna is een zomerkamp voor vijftien kinderen van zes tot twaalf jaar. De insteek is kunst- en natuureducatie. De kinderen gaan zelf aan de slag en experimenteren, onderzoeken en verwerken gerecupereerd en natuurlijk materiaal.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De deelnemers krijgen de kans om te ontdekken en experimenteren, om de natuur in de stad te onderzoeken en te reflecteren over wat dat voor hen betekent. Bovendien leren ze met andere ogen naar de eigen omgeving kijken. Aan het einde van de week is er een toonmoment, zo kunnen ook andere districtsbewoners het proces en de eindproducten van de kinderen bewonderen. Misschien ontwerpen we wel een futuristisch waterzuiveringssysteem?

Welke valkuilen zie je?

De toeleiding van een ruimer publiek: staat of valt met persoonlijke toeleiding. Daar gaan we stevig op moeten inzetten

Wat is de totale kostprijs van je project?

TOTAAL 6.500: 2 medewerkers: voorbereiding, begeleiding (4200) + materiaal: verbindingsmaterialen, kringwinkel,… (400) + locatie (500 – geschat en indien van toepassing) + administratieve kosten: website, papierwerk, verzekering… (400) + promotie: ontwerp en uitwerking, hoofdzakelijk digitaal maar ook een aantal gerichte flyeracties naar specifieke doelgroep, promoronde bij intermediaire professionals die kunnen helpen met toeleiden (500) + tegemoetkoming inschrijvingsgeld 5 deelnemers (500)

Wie voert het uit?

ETNA bestaat uit twee gedreven medewerkers, die elk hun specifieke achtergrondkennis meebrengen. Katrien is meester in de kunsten, leerkracht in verschillende academies en zij vertrekt graag vanuit de verbeelding van kinderen. Liesbeth is natuurpunt-ranger, juf-in-wording en heeft een sterk geloof in de creativiteit en onderzoeksdrang van kinderen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

-\tLocatie zoeken (zomer/herfst 2019)\n-\tFinanciering rond krijgen (herfst/winter 2019)\n-\tProgramma uitwerken (lente 2020)\n-\tPromotie voeren (lente 2020)\n-\tAdministratie: inschrijvingen, verzekeringen… (lente/zomer 2020)\n-\tUitvoering! (24-28 augustus 2020)\n