Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Fietsvriendelijke straten

Inzet van lokfietsen op diefstalgevoelige locaties

Korte omschrijving

Een lokfiets is een fiets uitgerust met een GPS-zender die op een diefstalgevoelige plaats gestald wordt. Indien de fiets gestolen wordt, dan zendt de software die met de GPS-zender verbonden is een signaal naar de betrokken politiedienst. Zij kunnen de fiets traceren en de dader opsporen. Deze methode heeft zijn nut al bewezen in Nederland en in andere Vlaamse steden en gemeenten.

Wat ga je doen?

De inzet van lokfietsen met GPS-zender op diefstalgevoelige locaties. Fietsdiefstallen komen helaas vaak voor in district Antwerpen. Een project met lokfietsen zou zorgen voor een hogere pakkans en bovendien ontradend werken naar mogelijke fietsendieven. Inwoners worden door dit project extra gesensibiliseerd rond fietsdiefstallen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

In 2018 werden in district Antwerpen 2246 fietsen gestolen. Dat zijn er meer dan 6 per dag. Deze cijfers zijn bovendien een onderschatting, want niet iedereen geeft zijn gestolen fiets aan. In 2018 waren er 11 gestolen fietsen per 1000 inwoners in district Antwerpen. Het steeds toenemend aantal inwoners dat zich graag met de fiets verplaatst zou zijn/haar fiets met een gerust hart achter moeten kunnen laten. In die zin zouden via dit project de straten van district Antwerpen "fietsvriendelijker" worden. \nDe locaties waar deze lokfietsen ingezet worden dienen bepaald te worden met de bevoegde diensten (politie en Stad Antwerpen/Mobiliteit). De ondergrondse parkeergarage van het Centraal Station lijkt wat dit betreft een "hotspot" te zijn, want hier gebeuren veel fietsdiefstallen ondanks de camerabewaking.

Welke valkuilen zie je?

Deze maatregel valt onder de wetgeving ‘Bijzondere opsporingsmethoden’ (BOM). Het parket beslist of er toelating gegeven wordt. Er mag naar verluidt geen sprake zijn van "uitlokking", de lokfiets staat doorgaans gewoon op slot.

Wat is de totale kostprijs van je project?

|- 30.000 euro waarvan ongeveer de helft personeelskost en de helft investeringskost voor technologie e.d.

Wie voert het uit?

district Antwerpen in samenwerking met Politie Antwerpen en afdeling Mobiliteit/Stad Antwerpen, ism met externe partner

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

- Bevragen "Good practices" andere steden/gemeenten en politiezones\n- Opmaken plan van aanpak inclusief budget en personeelsinzet\n- Offerte-aanvraag lokfietsen\n- Aankoop en inzet lokfietsen \n- Uitvoering project\n- Evaluatie