Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Fietsvriendelijke straten

Fietsmug 2050

Korte omschrijving

Sinds 2012 zijn we vanuit onze pleinwerking in Hoboken gestart met een mobiel fietsatelier met een focus op een aantal pleinen in Hoboken. Dit project startte vanuit de vaststelling dat er heel wat kinderen met een fiets op pad zijn die niet in orde is (kapotte remmen, een ketting die voortdurend van het tandwiel gaat, geen licht, enz.). De fietsmug wordt mee gedragen door vrijwilligers en een halftijdse medewerker die de vrijwilligers opleidt en ondersteunt. Naast de inzet op fietsveiligheid zet het project dus ook in op het verwerven van technische en klantgerichte competenties aan doorgaans jonge vrijwilligers (14 tot 20 jaar). De Fietsmug betekent in Hoboken en sinds 2018 ook op Linkeroever een groot verschil inzake fietsveiligheid en het stimuleren van fietsen. We hebben het aantal veilige fietsers rond in ons werkingsgebied zien toenemen. Hoogtijd dus om dit project verder te verspreiden over de Stad en naast ons Jeugdhuis de Schietgang in Hoboken ook te linken aan Jeugdhuis 2050. Ook op Linkeroever zien we heel wat kinderen en ook ouderen rondrijden met zeer onveilige fietsen. Vaak ontbreken echter de middelen om in een goed onderhoud te voorzien. We hebben samen met buurtregisseur van Linkeroever in het verleden reeds een succesvolle fietsherstel dag georganiseerd. We konden toen echter de vraag niet aan. Daarom willen we de werking van de Fietsmug uitbreiden naar Linkeroever en met momenten ook ander delen van het district Antwerpen. We willen in 2019 minimum 6 vrijwilligers opleiden tot fietstechnieker en hen laten begeleiden door een halftijds medewerker. Dit team zal voorzien in fietsherstellingen in de scholen van Linkeroever, fietsherstellingen op straat met een focus op Europark 1 en 2 en fietsherstellingen op belangrijke fietsroute naar de Stad. Dankzij de burgerbegroting 2018 zijn we nu volop bezig met de uitbouw van de Fietsmug op Linkeroever. De blijkt succesvol en we willen dit dus ook in 2020 continueren.

Wat ga je doen?

De fietsmug is een mobiel fietsatelier dat gratis fietsherstellingen aanbiedt aan fietsers met een focus op kinderen en jongeren en inwoners van Europark. Op die manier wil het project bijdragen aan de veiligheid van fietsers. Veel mensen rijden immers met een fiets die niet in orde is. Het project financiert een halftijdse fietshersteller en de materiaalkosten.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

-We zorgen voor veilige fietsen op een hopelijk verbeterende fietsinfrastructuur -We stimuleren kinderen en jongeren om te fietsen met een focus op veiligheid -We leren jongeren zelf herstellingen uit te voeren -We dragen bij tot een positieve beeldvorming omtrent onze jonge diverse groep vrijwilligers

Welke valkuilen zie je?

Het blijvend vinden van sterke vrijwilligers. Dit blijkt geen probleem

Wat is de totale kostprijs van je project?

-Materiaal herstellingen: 4000€ - Personeel: 24.000€ (halftijds pedagogisch fietshersteller)

Wie voert het uit?

Formaat vzw , voordeel tov van 2018 is dat we een zeer bekwame halftijds fietshersteller in dienst hebben waardoor het project meteen van af begin 2020 kan doorstarten.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

| -Januari 2020: evaluatie voorbije werkjaar en bijsturen waar nodig -Januari 2020: Actieplan en doorstart fietsmug 2050 -Juni 2020: tussentijdse evaluatie