Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Groen in straten en op pleinen

Overal Tuinstraten

Korte omschrijving

|- Heel veel Antwerpenaren zijn de betonnen stad beu. Heel veel straten zijn bezig met hun straat te vertuinen. Er zijn heel veel mogelijkheden, subsidies, … Maar er zijn ook heel wat knelpunten, drempels die overwonnen moeten worden: hoe begin je er aan, hoe betrek je iedereen, hoe richt je je Tuinstraat in, hoe beheer je al het groen, waar kan je subsidies aanvragen, wat mag wettelijk wel/niet,…? We bieden aan elke straat van het district een ‘Start-to-Tuinstraat' starterspakket. Een handige box waar alle info op een bevattelijke, toegankelijke manier is samengevat. Elke straat van het district kan beroep doen op een Tuinstraat-coach. Die organiseert ook infosessies, ervaringsuitwisseling, begeleide fietstochten langs inspirerende vergroeningsprojecten in Antwerpen, …

Wat ga je doen?

Dit project wil minstens één straat helpen om zichzelf radicaal te vergroenen, verblauwen en verbinden. Het wil een starterspakket samenstellen om bewoners te helpen hun straat te veranderen. Hiervoor wordt professionele begeleiding ingezet.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Vernieuwend, versterkt sociale cohesie op buurtniveau, antwoord op actuele behoefte in het district, zeer brede betrokkenheid, op maat, focus op duurzaam karakter, stimuleert actieve democratie in district, tijdelijk en lokaal karakter is katalysator voor verandering.

Welke valkuilen zie je?

|- Straten betrekken en bereiken vergt veel tijd Afstemmen met beleid van stad en district Beperkte tijd Beperkte doorwerking

Wat is de totale kostprijs van je project?

15.000 euro voor de begeleiding

Wie voert het uit?

District Antwerpen, Ecohuis, Groendienst, Natuurpunt, … ism Commons Lab Antwerpen

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- Stap 1: Opstart van een stuurgroep die proces vormgeeft, monitort, bijstuurt, evalueert Stap 2: Productie Start-to-tuinstraat box Stap3: Mobilisatie Stap 3: Start-to-Tuinstraat: start coaching! Stap 4: Antwerpse Tuinstraten feest Stap 5: Evaluatie