Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Groen in straten en op pleinen

Bisschopstraat en Willem Linnigstraat: vergroening van de boomspiegels! (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

De Bisschopstraat en Willem Linnigstraat tellen 8 boomspiegels, waarvan recentelijk een 4-tal nieuwe. Naast een boom, wordt geen gebruik gemaakt van de boomspiegel om verder groen te voorzien. Buurtbewoners pogen al jaren om enkele boomspiegels op te fraaien zodat het straatbeeld opgevrolijkt wordt. Zij hebben helaas te kampen met sluikstort en allerlei afval en met vernieling van het bestaande natuurlijke hekwerk. Het idee is om nieuwe bijkomende planten te voorzien (zeker in de nieuwe boomspiegels of de afgedekte boomspiegel in de Bisschopstraat) bijkomende goede grond en te voorzien in een mooi hekwerk zodat sluikstorten en vernieling wordt bemoeilijkt.

Wat ga je doen?

Het project wil de boomspiegels vergroenen met bijkomende winterharde bodemplanten en een natuurlijk hekwerk zodat vernieling en afvalstorten wordt bemoeilijkt. Een groener straatbeeld zal nodig zijn nu de laatste groene binnenzone van de "Bijtjesschool" waarschijnlijk verdwijnt.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het project leidt tot een groener straatbeeld wat voor iedereen bijdraagt tot een leukere straatomgeving. De nood aan groen in deze dichtbevolkte buurt wordt des te groter daar gepland is om de in de Bisschopstraat zichtbare schooltuin van de Bijtjes (ingang offerandestraat) zal verdwijnen door een bijkomende scholenbouw en daarmee gepaard gaand een verlies aan zicht op bomen en groen. De vergroende boomspiegels kunnen dan bijdragen tot een klein herstel van groen in deze straten. Rond deze boomspiegels liggen ook verschillende mozaïektegels uit het project "scherven brengen geluk". Het buurtcomité Willibrordus doet elk jaar een aantal wandelingen rond deze tegels en dus krijgen deze wandelaars ook een mooier kader van de tegels te zien.

Welke valkuilen zie je?

Als er geen hekwerk rond de boomspiegels wordt voorzien, plaatsen mensen fietsen tegen de bomen daarbij planten vernielend en worden de boomspiegels verloederde plekken waar afval wordt gestort en verworden de boomspiegels tot loutere hondenplaspalen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

geschat op €2500.

Wie voert het uit?

Groendienst Antwerpen samen met buurtbewoners, dan wel naar keuze van het district de buurtbewoners zelf

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Om dit project te realiseren dient eerst voorzien te worden in een hekwerk geplaatst rond de boomspiegels (eerst dient bij 1 boom het metalen afsluitdeksel verwijderd te worden); vervolgens dient de grondspiegel aangevuld te worden met rijke grond en dient vervolgens voorzien te worden in een mengeling van winterharde planten in combinatie met bloemrijke planten (evt bolplanten) die bloeien in verschillende seizoenen.