Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Klimaat- en milieuprojecten

22
0

De projecten

Slim en zuinig met drinkwater (klein project-stemmen x2)
Drinkwater is een schaars goed geworden en dreigt - onder invloed van de klimaatopwarming - zeldzamer te worden en zuinig omspringen met drinkwater is een ‘algemeen belang’ geworden.\nSlim heeft hier een dubbele betekenis de digitale meter wordt slim genoemd omdat deze efficiënt het waterverbruik kan vaststellen, zonder dat je in je kelder moet kruipen om te meten. Slim, dat moet je zelf zijn of worden, en op een oordeelkundige wijze uw verbruik onder controle houden.\nHet gemiddelde verbruik per persoon bedraagt 40 m³ per jaar. Liefst 40 % van het verbruik gaat naar de badkamer, dus naar lichaamshygiëne. Voor een bad verbruik je meer dan voor een douche. Of je kan 5 minuten onder de douche staan 10 minuten, je hebt de keuze. Of je kan een waterbesparende douchekop installeren, deze is snel terug betaald. Hoe slimmer, hoe zuiniger. En 30 % van het drinkwater wordt gebruikt om het toilet door te spoelen. Dat is toch een doodzonde. Wanneer er regenwaterstockage is, dan kan je regenwater aanwenden. Dat is veel slimmer. 15 % gaat naar de was en 8 % naar de afwas. 3 % naar de kuis en 4 % naar koken en drinken. Zoek zelf maar uit hoe je klimaatvriendelijker kan worden. Drinkwater kost geld. Minder water verbruiken is ook goed voor je portemonnee. \nOpzet is dus een website te ontwikkelen, waarbij, zonder de privacy te schenden van de burgers, er clusters van verbruikers per straat of woonblok kunnen gemaakt worden. We kunnen dan een soort wedstrijd organiseren voor de zuinigste straat of woonblok. Als je in je woonblok/straat de maandgegevens kan bekijken in vergelijking met andere woonblokken/straten, dan ontstaat er een gezonde competitie om de zuinigste, de slimste en de klimaatvriendelijkste te zijn.\nHet zou ook goed zijn dat we vanuit de website een link kunnen maken naar de smartborden in de wijk, waardoor de informatie openbaar wordt. We kunnen dan zien in welke straten of wijkdelen een verminderd waterverbruik wordt vastgesteld.\n
Jos T.
0 0
lees meer