Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Opvang hemelwater Pyckestraat (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

De regendrop van het merk Elho is hiervoor erg geschikt, De ton is niet te groot, verspert het voetpad niet, en hangt aan de regenpijp.\nDe druppel symboliseert ook het idee dat elke druppel telt, als water en ook als actie in het klimaatbeleid\nHopelijk volgen er nog veel druppels in het straatbeeld, en maken we samen een verschil en een grote plas.\n\n

Wat ga je doen?

Waterbesparing door het gebruik van regenwater. Door een regenton te hangen aan 2 verschillende gevels in de Pyckestraat kunnen we regenwater op vangen en dat gebruiken om water aan de geveltuintjes en boomspiegels te geven.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het groen in de straten wordt er gelukkiger van, het kan meer en gemakkelijker bewaterd worden.\nVoordeel voor het klimaat is de waterbesparing en het gebruik van regenwater dat anders nutteloos in de riolering verdwijnt. \nDe waterrekening daalt\nMisschien helpt de druppel in het straatbeeld ook om meer mensen te sensibiliseren, na te doen denken over het watergebruik (en verbruik) en wordt het voorbeeld opgevolgd.\n

Welke valkuilen zie je?

|- Geen regen, dus ook geen water in de regenton. Vandalisme : indien nodig ander model. Akkoord van de buren indien het over een gedeelde hemelwaterafvoer gaat.

Wat is de totale kostprijs van je project?

600 euro voor 2 regentonnen

Wie voert het uit?

district Antwerpen

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- aankoop regenton plaatsing regenton op 2 verschillend locaties in de Pyckestraat (nummer 6 en nummer 10)