Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Opvang en recuperatie regenwater Fundament

Korte omschrijving

Aan de Sint-Amanduskerk zijn 3 gemeenschapstuinen opgestart. Momenteel wordt vooral kraantjeswater gebruikt, terwijl er een gigantisch dak is op de kerk, al het regenwater langs de tuin naar de riolering stroomt. We willen op 3 plekken in totaal 8000 liters regenwater gaan opvangen voor het produceren van groenten, fruit, …. Deels via bovengrondse, deels via ondergrondse regentonnen.

Wat ga je doen?

Op drie plekken wordt in totaal 8000 liter regenwater opgevangen: twee ondergrondse en een bovengrondse regenton. Dat kan dan in de samentuinen gebruikt worden voor het produceren van groenten, fruit, ….

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

|- Regenwater wordt gerecupereerd We besparen kraantjeswater

Welke valkuilen zie je?

Werken complex en duur\n\n

Wat is de totale kostprijs van je project?

14.500 euro voor 2 ondergrondse en 1 bovengrondse regenton + aansluiting

Wie voert het uit?

Fundament ism Commons Lab Antwerpen

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- Stap 1: opstart van een werkgroep Stap 2: Opmaak plan van aanpak Stap 3: Uitvoering werken Stap 4: Evaluatie