Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Klimaatstraten

Korte omschrijving

Iedereen is wel op één of andere manier bezig met het kimaat. Dakisolatie, zonnepanelen, energie en water sparen, mei plasticvrij, minder vlees eten, … : het is nog nooit zo actueel geweest. Met het project klimaatstraten willen we tegelijk de sociale cohesie bevorderen en oog hebben voor klimaat. Een klimaatstraat is een groep van tien à vijftien enthousiaste gezinnen uit één straat die samen op een gezellige manier kennis willen maken met respectievelijk kleine, goedkope energiebesparende maatregelen (spaarlampen, spaardouchekop, nut van rolluiken…), ecologische poetsproducten (microvezeldoekje, azijn, …), autodelen, andere straatinrichting, ... Een deskundige komt, op een bijeenkomst bij één van de gezinnen thuis, uitleg en tips geven die u zonder comfortverlies in uw eigen huis kunt toepassen. We willen met de Klimaatstraten ook de samenhang tussen de buren verbeteren. Daarom doen we de bijeenkomst bij een buur thuis, en voorzien we iedereen van een natje en een droogje. Het ligt voor de hand dat dit fair trade producten zijn! Na een maand komen alle gezinnen opnieuw samen om over hun ervaringen te praten. Ook hier voorzien we een eerlijk hapje en drankje.

Wat ga je doen?

Met het project klimaatstraten wordt de sociale cohesie bevorderd en is er tegelijkertijd oog voor het klimaat. Een klimaatstraat is een groep van tien à vijftien enthousiaste gezinnen uit één straat die samen op een gezellige manier kennis willen maken met kleine, goedkope energiebesparende maatregelen (spaarlampen, spaardouchekop, ...) Dit project wil vijf klimaatstraten opstarten, met inzet van een deeltijdse medewerker.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Vernieuwend, versterkt sociale cohesie op buurtniveau, antwoord op actuele behoefte in het district, zeer brede betrokkenheid, op maat, focus op duurzaam karakter, stimuleert actieve democratie in district, tijdelijk en lokaal karakter is katalysator voor verandering.

Welke valkuilen zie je?

|- Straten betrekken en bereiken vergt veel tijd Afstemmen met beleid van stad en district Beperkte tijd Doorwerking

Wat is de totale kostprijs van je project?

€ 18.000: de helft uren en andere helft kleine maatregelen zoals led-lampen etc

Wie voert het uit?

Klimplant vzw (ism District Antwerpen, Ecohuis, Groendienst, Natuurpunt, Stadslab 2050… ism Commons Lab Antwerpen)

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- Stap 1: Opstart van een stuurgroep die proces vormgeeft, monitort, bijstuurt, evalueert Stap 2: Opmaak plan van aanpak Stap3: Open oproep Stap 3: start coaching Stap 4: Antwerpse Klimaatstraten feest Stap 5: Evaluatie