Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Operatie steenbreek

Korte omschrijving

Er zijn verschillende verenigingen die operatie steenbreek willen opstarten in hun wijk/district. Ons doel is om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen: er wordt een gezamenlijk promofilmpje gemaakt, er komt uniformiteit in de communicatie en alle verenigingen organiseren steenbreek op dezelfde dag. \nWij zorgen voor het (biologisch) plantgoed. De tegels worden per wijk ingeleverd op een duidelijk afgesproken vaste plaats (waar een aanhangwagen staat) en waar mensen ook kunnen blijven plakken om iets te drinken. Zo wordt het een buurtversterkend event. Aan de deelnemers wordt gevraagd om een voor en na foto te delen op social media #steenbreekantwerpen. Dankzij steenbreek kunnen we niet alleen snel ontharden en vergroenen, maar enthousiasmeren we ook mensen om zelf in actie te schieten. Op het inlevermoment kan eventueel nog een ander project worden voorgesteld.\n

Wat ga je doen?

Operatie steenbreek is enorm populair in Nederland. Het werkt als volgt: je breekt een tegel uit in je tuin of geeft melding van een plaats in de stad die onthard kan worden en je krijgt een plantje in de plaats als je de tegel inlevert. Wie meerdere tegels uitbreekt kan ook een klein boompje krijgen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

| -Snelle winst qua vergroening, hetzij in privétuinen of in de openbare ruimte. -Ontmoeting stimuleren tussen buurtbewoners en mensen bewust maken van de problematiek door een gezamenlijk inlevermoment te organiseren waar de gelegenheid bestaat om iets te drinken. -Ontharding van de stad.

Welke valkuilen zie je?

-inschatting aankoop plantgoed. Mocht er plantgoed te weinig zijn, dan is dit vervelend, als er teveel is, is het interessant om met posthof vzw te bespreken of ze er iets mee kunnen doen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

| Totaalprijs: 17.000 euro. -Plantgoed: 12.000 euro Aankoop biologisch plantgoed -Promofilmpje, drukwerk, verspreiding van de reclame, opzetten buurtbar: 3.000 euro -Afvoer van de tegels: 2000 euro

Wie voert het uit?

Vzw klimplant (klimaatplatform Antwerpen) verzamelt alle lokale groepen en denkt samen met hen een strategie uit om van operatie steenbreek een gigantisch succes te maken in Antwerpen. District Antwerpen breekt uit en voert af.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

| -Begin november 2019 wordt contact opgenomen met de verschillende wijken en verenigingen en wordt iedereen uitgenodigd op een vergadering. -op de vergadering wordt de algemene strategie bepaald, datum gekozen voor steenbreek en een communicatieplan opgesteld. -promofilmpje wordt gedraaid en gemonteerd. -Reclame maken. -Najaar 2020: operatie steenbreek gaat van start.