Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Regenwater Vandersteen Willy WELL (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

Regenwater opvangen. (ondergronds) Opslaan. Hergebruiken: planten water geven, poetsen, langzaam in de grond laten trekken. Overtollig water wordt afgevoerd naar wadi (indien veilig speelwater?) en of naar drainage en vervolgens naar de riolering, cfr. tuin- en toekomststraten.

Wat ga je doen?

Regenwaterafvoerbuizen van gebouwen en woningen van huisvestingsmaatschappij Vlaams Woningfonds voorzien van 3 regenwatertonnen op het Willy Vandersteenplein.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Ontlasting rioleringsstelsel. Vermindering drinkwatergebruik. Drinkfonteinwater op ''t plein nog enkel voor ''t drinken gebruiken. Herstel grondwaterpeil. Aangenamere omgeving.

Welke valkuilen zie je?

Indien Vlaams Woningfonds medewerking weigert kunnen misschien enkel losse regenwatertonnen worden geplaatst bij regenpijpen voor individuele bewoners die daar specifieke mee akkoord gaan. Dat kan dan ook aan de straatzijde van de Handelssteeg zijn.

Wat is de totale kostprijs van je project?

Totaal 2.100 euro\n\nreken minimaal op drie regenwatertonnen x 700 euro= 2100. Liever nog plaatsing via een gezamenlijke gecoördineerde groepsaankoop en (uitbestede) deskundige installatiespecialist. \n

Wie voert het uit?

Samenlevingsopbouw Antwerpen vzw ism District Antwerpen, zo mogelijk in samenwerking met Vlaams Woninigfonds

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- Vlaams Woningfonds mee krijgen. Afstemmen met andere projecten voor regentonnen of ondergronds waterbuffering en andere projecten en werven op of nabij het plein, cfr. Centrum De Wijk.