Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Een bijenhotel voor elke klimaatstraat (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

Bijenhotels maken op straten en pleinen. Wilde bijen worden de ambassadeurs voor een klimaatstraat. We willen er een infostand aan toevoegen die alle aspecten van een klimaatrobuust district in beeld brengt. Bij elk hotel hoort bijen-educatie!

Wat ga je doen?

Bijenhotels maken op straten en pleinen. Wilde bijen worden de ambassadeurs voor een klimaatstraat. Naast de workshop wordt een promo- en infostand uitgebouwd met concrete actiepunten voor een klimaatrobuust district. Het project wil tientallen bijenhotels in de straten van het district bijplaatsen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Via een prettig DOE-moment de thematiek klimaatadaptatie proberen aan de man te brengen. Meer groen in de stad is niet enkel voor het mooie uitzicht, maar de natuur terug in de stad brengen is een belangrijk element om o.a. hittestress tegen te gaan en CO² op te vangen.

Welke valkuilen zie je?

Koppeling van de nuttige info over het klimaat aan de workshop moet uiteraard goed aangepakt worden en duidelijk en verstaanbaar-in-mensentaal gemaakt worden.

Wat is de totale kostprijs van je project?

|- 4.500 euro (ongeveer 30 bijenhotels, inclusief workshops, materiaal en omkadering, vrijwilligersvergoeding,...)

Wie voert het uit?

Bewonersgroep Onze Tuin VZW

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

We zoeken straatcomités en bewonersgroepen die ons team in hun straat of hun plein willen ontvangen. Van de lente tot en met de herfst willen we aan de slag.