Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Klimplant als nieuw Antwerps klimaatplatform

Korte omschrijving

Klimplant vzw zag het licht in het voorjaar van 2019. Klimplant is een vrije afkorting van klimaatplatform Antwerpen. Daarbij willen we niet enkel klimaatacties van Antwerpse enthousiastelingen en verenigingen helpen implementeren, verbinden en opschalen, maar ook goede ideeën van buitenaf (zoals bvb van organisaties zoals Klimaan in Mechelen, GMF in Gent,....) binnenbrengen in het Antwerpse district. \ \nVia de burgerbegroting willen we Klimplant in 2020 opschalen tot een volwaardige organisatie die kan bouwen aan een jaarplan, website, … en haar rol als klimaatplatform ten volle kan opnemen.\n

Wat ga je doen?

Klimplant vzw wil een brug slaan tussen Antwerpse initiatieven die (willen) werken rond het klimaat. Het nieuwe Antwerpse platform wil burgers en verenigingen samenbrengen en een katalysator zijn van goede ideeën en projecten voor een beter klimaat. Hiervoor wordt gedurende 50 dagen een betaalde medewerker ingezet.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Door te werken op verschillende thema’s (energiebesparing en hernieuwbare energieproductie, stadslandbouw en duurzame voeding, natuur en ontharding, mobiliteit en circulaire economie), willen we enerzijds de klimaatimpact van de Antwerpenaar verkleinen en meewerken aan een klimaatneutraal Antwerpen, en anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering bestrijden. \nKlimplant wil niet alleen acties op het terrein aanwakkeren, maar ook beleidsmakers inspireren en tonen dat er een draagvlak is voor een ambitieuzer klimaatbeleid. \n

Welke valkuilen zie je?

Klimplant is een jonge organisatie die nog volledig draait op vrijwilligers en langzaamaan wil groeien tot een volwaardig platform. Onvoldoende afbakenen van de werking kan een valkuil zijn. We zullen in een eerste fase ook nog verder moeten bouwen aan een stevige basis om het platform te dragen. Eerste contacten met Antwerpse enthousiastelingen en verenigingen die actief zijn rond klimaat, tonen in elk geval aan dat er heel veel goesting is om hier aan mee te werken.

Wat is de totale kostprijs van je project?

TOTAAL: 18.800 euro:\n\n1. Website met ruimte voor groepsaankopen: 3800 euro (Opbouw: 3400 euro + Jaarlijks onderhoud: 400 euro)\n2. Promotiemateriaal: 2100 euro ( voor 1500 Fietsplaatjes, 3000 stickers “geen reclamedrukwerk in mijn brievenbus en 2000 “klimaatstraat” bordjes) \n3. Personeel: coördinatie van de vereniging en coördinatie van de projecten, communicatie, outreach naar andere organisaties, updaten van de website,... : 50 dagen - 12.900 euro\nTOTAAL: 18.800 euro\n

Wie voert het uit?

Klimplant vzw

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Implementeren en coördineren van de eerste projecten vanaf het najaar 2019 - begin 2020. We hopen ook een aantal projecten goedgekeurd te krijgen onder de burgerbegroting, zoals:\n - Operatie steenbreek\n -DIY-event: aperopera\n -LEDjes aan de Schelde\n -Voedselbos op linkeroever \n -Dycle project: van pampers tot fruitbomen\n -Organiseren van een grote klimaatbrainstorm waar we bestaande initiatieven aan het woord \n laten en enthousiastelingen samenbrengen om verdere ideeën en acties uit te wisselen en uit te werken\n2. Opbouw van een website, die een webshop heeft om groepsaankopen mogelijk te maken (bvb voor Ledjes aan de Schelde) en die een overzicht geeft van de projecten, informatie en goede ideeën verspreidt (oa via een nieuwsbrief). We laten ons hiervoor inspireren door de website van het Mechelse Klimaan\n3. Verspreiden van enthousiasmerend promotiemateriaal (zoals “Klimaatstraat” affiches naar het voorbeeld van de Gentse klimaatstraat, stickers met “geen reclamedrukwerk in mijn brievenbus” \nen fietszadelbordjes van “Klimplant”)\n4. Door een professionele werkkracht aan te werven, willen we een goede coördinatie en wisselwerking tussen de verschillende initiatieven mogelijk maken, een volwaardig jaarplan uitwerken en het aantal acties en initiatieven in Antwerpen in 2020 stevig opschalen. Op die manier willen we van ‘Klimplant” een initiatief op de lange termijn maken.\n