Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

5-daags Klimaatfestival: Kortsluiting

Korte omschrijving

De klimaatproblematiek is een hot topic: we praten erover met onze vrienden, we zien het op tv en het verschijnt dagelijks op de sociale media. Maar wat is ‘de klimaatproblematiek’ juist? Gaat dit over de opwarming van de aarde, het stijgen van de zeespiegel en het uitsterven van diersoorten? En wat dan met de ongezonde luchtkwaliteit, ook hier in Antwerpen? Mag ik geen vlees meer eten? Wat met onze energie als de kerncentrales sluiten? Hoe gaan we om met het dreigende watertekort? Welke rol heeft de politiek? En hoe kan ik mijn steentje bijdragen hier in Antwerpen? \n\nTijdens Kortsluiting houden we een bewuste stroompanne. We zetten enkele stappen terug en kijken naar de positie van de mens binnen ons ecosysteem. \n\n5 dagen lang kan je op verschillende locaties in de stad terecht voor een uniek en divers programma: interactieve installaties, wetenschappelijke experimenten, film, debat, ecologische maaltijden en drankjes, Antwerpse klimaat-initiatieven, intergenerationele dialoog, inspirerende lezingen en meer! \n

Wat ga je doen?

Kortsluiting is een nieuw sociaal bewogen festival voor jong en oud over de prangende vraagstukken en mogelijke oplossingen betreffende het veranderende klimaat. Laat je op dit festival verrassen door lokale ecologische initiatieven, workshops, inspirerende lezingen, dialoog, lekker hapje en drankje, tips en tricks om ook thuis mee aan de slag te gaan! 

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Dit festival zet in op participatie en dialoog. In dit meerdaagse festival kunnen antwerpenaren in contact komen met lokale Antwerpse initiatieven en organisaties. Zo krijgen de bewoners een persoonlijk beeld van de klimaat-initiatieven in hun stad. Bovendien gaan we met elkaar in gesprek. Een gesprek dat generaties en leefwerelden overschrijdt: een gesprek over de toekomst tussen kinderen en (groot)ouders, broers en zussen, vrienden onder elkaar. \n\nKortom: een inspirerend en interactief meerdaags festival vol met klimaatgerelateerde activiteiten. \n

Welke valkuilen zie je?

In dit festival gaan we generatie-overschrijdend te werk en willen we zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bereiken: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met verschillende leefwerelden. Om deze inclusiviteit en toegankelijkheid te realiseren, is communicatie en samenwerking van belang.

Wat is de totale kostprijs van je project?

De prijs van dit 5-daagse festival is €21.000.\n\n In deze prijs zit:\neen halftijdse projectmedewerker voor 6 maanden (€8.000 euro); vergoeding kunstenaars, wetenschappers, installaties en organisaties (€7.500 euro); techniek, materialen en inkleding (€1.500); verloning vrijwilligers (€2.500); communicatie (€1500). \n

Wie voert het uit?

Dit 5-daagse festival wordt door 3 deelnemende organisaties ondersteund: Onder Stroom, Stormkop en Troebel. Daarnaast worden talrijke andere lokale initiatieven en organisaties betrokken.\n\nSTORMKOP is een expressieve (vrij)haven voor jonge en minder jonge avonturiers aan de Droogdokken in Antwerpen. Samen worden ze ondergedompeld in de wonderwereld van kunst, filosofie, wetenschap én avontuur. STORMKOP brengt je hoofd op hol, stimuleert om meer te dromen, de moed nooit op te geven en eigenwijs in het leven te staan.\n\nOnder Stroom is een krachtcentrale en broedplek voor creatieve en ondernemende zielen. Onder Stroom is een ontmoetingsplaats voor de buurt, voor kunstenaars, denkers en dromers. Met plaats voor artistieke, sociale en educatieve acties en evenementen. Hier broeden jonge makers samen of apart op nieuwe ideeën. Het resultaat is spontane kruisbestuiving en creatieve hoogspanning.\n\nTroebel is een nieuw filosofisch platform. Troebel gaat filosofisch aan de slag met hedendaagse thema’s en vraagstukken. \n\nEen tijdelijke projectmedewerker wordt ingeschakeld om het festival professioneel uit te werken. Deze projectmedewerker staat in voor de communicatie tussen deelnemende organisaties, initiatieven en publiek, inhoudelijke verdieping, productionele uitvoering en evaluatie achteraf.\n

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1.\tVerdiepen in het thema en partners betrekken \n2.\tProjectmedewerker aanstellen\n3.\tProgramma uitwerken \n4.\tCommunicatie en publiciteit\n5.\tPraktisch uitwerken en productioneel concretiseren\n6.\tFestival (oktober)\n7.\tEvaluatie\n