Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Slim en zuinig met drinkwater (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

Drinkwater is een schaars goed geworden en dreigt - onder invloed van de klimaatopwarming - zeldzamer te worden en zuinig omspringen met drinkwater is een ‘algemeen belang’ geworden.\nSlim heeft hier een dubbele betekenis de digitale meter wordt slim genoemd omdat deze efficiënt het waterverbruik kan vaststellen, zonder dat je in je kelder moet kruipen om te meten. Slim, dat moet je zelf zijn of worden, en op een oordeelkundige wijze uw verbruik onder controle houden.\nHet gemiddelde verbruik per persoon bedraagt 40 m³ per jaar. Liefst 40 % van het verbruik gaat naar de badkamer, dus naar lichaamshygiëne. Voor een bad verbruik je meer dan voor een douche. Of je kan 5 minuten onder de douche staan 10 minuten, je hebt de keuze. Of je kan een waterbesparende douchekop installeren, deze is snel terug betaald. Hoe slimmer, hoe zuiniger. En 30 % van het drinkwater wordt gebruikt om het toilet door te spoelen. Dat is toch een doodzonde. Wanneer er regenwaterstockage is, dan kan je regenwater aanwenden. Dat is veel slimmer. 15 % gaat naar de was en 8 % naar de afwas. 3 % naar de kuis en 4 % naar koken en drinken. Zoek zelf maar uit hoe je klimaatvriendelijker kan worden. Drinkwater kost geld. Minder water verbruiken is ook goed voor je portemonnee. \nOpzet is dus een website te ontwikkelen, waarbij, zonder de privacy te schenden van de burgers, er clusters van verbruikers per straat of woonblok kunnen gemaakt worden. We kunnen dan een soort wedstrijd organiseren voor de zuinigste straat of woonblok. Als je in je woonblok/straat de maandgegevens kan bekijken in vergelijking met andere woonblokken/straten, dan ontstaat er een gezonde competitie om de zuinigste, de slimste en de klimaatvriendelijkste te zijn.\nHet zou ook goed zijn dat we vanuit de website een link kunnen maken naar de smartborden in de wijk, waardoor de informatie openbaar wordt. We kunnen dan zien in welke straten of wijkdelen een verminderd waterverbruik wordt vastgesteld.\n

Wat ga je doen?

Iedereen krijgt binnenkort een digitale watermeter en kan dan online zijn drinkwaterverbruik controleren. Het project wil een website ontwikkelen waarop je kan aflezen welke straat of welk woonblok de zuinigste en minst verspilzieke burgers telt, om zo de mensen bewuster te maken. Verstandig watergebruik is een noodzaak.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Drinkwaterschaarste maakt zuinig omspringen met drinkwater absoluut noodzakelijk. Sensibiliseren is een must. Het publiekelijk visualiseren van de cijfers van het verminderd verbruik moet andere bewoners informeren en doen nadenken over het belang van bewuster verbruik van drinkwater. Ook willen we als klimaatambassadeurs van de wijk op alle activiteiten waar we aanwezig zijn aandacht besteden aan en bewust gebruik van drinkwater.

Welke valkuilen zie je?

De dienstverlening zoals Water-Link en IMEC op één lijn krijgen om dit project te realiseren kan een moeilijk punt worden. Waarschijnlijk gaan ze de privacyproblematiek opwerpen om niets te moeten doen. We willen helemaal geen private informatie van de klanten van Water-Link, maar wel van clusters van data die globale informatie verstrekken.

Wat is de totale kostprijs van je project?

3.500 euro: Deels voor de ontwikkeling van de website en de tools voor monitoring, deel voor flyers, affiches en vergaderingen.

Wie voert het uit?

Veerkrachtig Sint-Andries vzw

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- 1.Stappenplan uitwerken 2.stuurgroep samenbrengen 3.uitbesteding website 4.vergaren van data en deelnemers 5.publicatie en promotie resultaten