Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Toekomstboom Lange Van Ruusbroecstraat-Nottebohmstraat-Wolfstraat

Korte omschrijving

In 2019-2020 wordt de Plantin en Moretuslei heraangelegd waarbij de kruispunten van de omliggende straten eveneens worden heringericht. Op de kruising van de Lange Van Ruusbroecstraat-Nottebohmstraat-Wolfstraat (LVR-N-W) staat een toekomstboom ingetekend. Een toekomstboom is een boom waarbij de nodige voorzieningen worden getroffen o.a. doorwortelbare ruimte zodat deze kan uitgroeien tot zijn volledige stam- en kruinomtrek. \nDeze boom heeft een grote meerwaarde voor de bewoners en omliggende straten. Eerst en vooral de gezondheid van elke burger waarbij een grote boom vervuilde lucht kan zuiveren (fijn stof en no2) en bijdraagt tot een verbeterde luchtkwaliteit. Anderzijds het visuele aspect waarbij het zicht op het drukke kruispunt vanuit de woonstraten wordt vergroend. Tot slot de akoestische impact waarbij de kruinomvang van de boom het geluid van de drukke verkeersas en het kruispunt drastisch verlaagt in de omliggende straten(LVR-N-W).\nOp de huidige plannen staat echter een boom ingetekend met een stamomtrek van 25 tot 30cm wat betekent dat de boom die zal worden aangeplant zeer klein is van hoogte en bladerdek. Daardoor zal het nog jaren duren vooraleer hij kan uitgroeien tot een volwaardige toekomstboom en zijn meerwaarde als visuele-akoestische buffer en het zuiveren van de lucht kan waarmaken. \n

Wat ga je doen?

Bij de heraanleg van de Plantin en Moretuslei wordt op de kruising van de Lange Van Ruusbroec-Nottebohm-Wolfstraat een toekomstboom voorzien. Op de plannen staat een boom met kleine stamdiameter en beperkte kruingrootte ingetekend. Dit project wil budget voor een boom die reeds bij aanplanting de omvang en uitstraling van een echte toekomstboom heeft.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

| Zuiveren van vervuilde lucht (fijn stof en no2). Groene buffer voor de bewoners van de Lange Van Ruusbroecstraat-Nottebohmstraat-Wolfstraat naar het drukke kruispunt van de Plantin en Moretuslei. Akoestische buffer voor de woonstraten die het geluid van het verkeer drastisch verlaagt. Heel wat slaapkamers zijn immers gelegen op de verdieping aan de straatzijde waardoor deze impact aanzienlijk zal zijn. Groen ijkpunt langs de Plantin en Moretuslei. Een volwaardige toekomstboom die het uitstraalt dat hij een toekomstboom is en niet verloren gaat tussen de gebouwen, auto’s en verkeersinfrastructuur.

Welke valkuilen zie je?

|- Onvoldoende voorzieningen treffen opdat de boom ondergronds niet de kansen krijgt om verder uit te groeien tot een toekomstboom met een kruindiameter van 15m of meer. De locatie is mogelijk niet de eigendom van de stad, maar de boom kan alleszins in de buurt geplaatst worden.

Wat is de totale kostprijs van je project?

15.000 euro voor een boom die reeds bij aanplanting een dikke stam en grote kruin heeft.

Wie voert het uit?

District Antwerpen.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

In functie van de fasering van de werken van de heraanleg van de Plantin en Moretuslei.