Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Buurtfestival ‘Kerkstraat Plage’ wordt klimaatneutraal

Korte omschrijving

Het jaarlijkse buurfestival ‘Kerkstraat Plage’ heeft een zekere impact op het klimaat. Er wordt leidingwater gebruikt, energie verbruikt, gewerkt met wegwerpbekers, …. Wijkcomité Willibrordus wil evolueren naar een klimaatneutraal festival. Door het (getrapt) invoeren van een aantal maatregelen kan de impact van het festival op het klimaat aanzienlijk verminderd worden.\nDe te nemen maatregelen willen we samen met (deskundige) buurtbewoners verder uitwerken. Zelf bedachten we al de eerste maatregelen:\n-\tGebruik van regenwater voor het spoelen van de toiletten in de toiletwagen: de toiletwagen kan aangesloten worden op de regenwaterput van de Sint-Willibrorduskerk\n-\tVervangen van Tl-lampen door LEDampen: defecte of beschadigde Tl-armaturen kunnen vervangen worden door een LED-versie.\n-\tGebruik van herbruikbare bekers gedurende de volledige duurtijd van het festival ipv wegwerpbekers.

Wat ga je doen?

Jaarlijks organiseert Wijkcomité Willibrordus vzw het buurtfestival ‘Kerkstraat Plage’ op het Willibrordusplein in 2060. Wijkcomité Willibrordus wil vanaf de editie 2020 de nodige inspanningen leveren om via een reeks van maatregelen de impact van het festival op het klimaat te beperken.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De ecologische voetafdruk van ‘Kerkstraat Plage’ wordt beperkt. Door bezoekers van het festival aan de hand van infoborden te wijzen op de genomen maatregelen en de impact daarvan worden ze gesensibiliseerd.

Welke valkuilen zie je?

Het gebruik van herbruikbare bekers vergt bijkomende druk op de vrijwilligers van ‘Kerkstraat Plage’. Herbruikbare bekers moeten tussendoor afgewassen worden. Er is dus nood aan extra vrijwilligersuren.

Wat is de totale kostprijs van je project?

|- - Promotie en informatieborden: € 500,00 - Aankopen van materialen (5000 x herbruikbare bekers en bijhorende boxen, logo burgerbegroting): € 5.000,00 Totaal: € 5.500,00

Wie voert het uit?

Wijkcomité Willibrordus vzw, deels in samenwerking met kerkfabriek Sint-Willibrordus.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- - startvergadering met geïnteresseerde en deskundige buurtbewoners (januari 2020) - opmaak actieplan (februari 2020) - realiseren acties (maart 2020 – juli 2020) - evaluatie (september 2020).