Skip to main content
home-page

Interculturele projecten

9
0

De projecten

Willekeurig
Populair
Recent
Samen op avontuur in ’t Stad! (klein project-stemmen x2)
In het opvangcentrum wonen mensen met hun kinderen samen van over de hele wereld. Elk met hun eigen achtergrond, cultuur en eigen verhaal. Ook ouders die met hun jonge kinderen in een opvangcentrum verblijven, hebben nood aan ontspannende momenten als gezin. Wanneer je echter in een opvangcentrum verblijft, is het vaak niet je eerste prioriteit om vrije momenten op een zinvolle manier in te plannen. Ook het op zoek gaan naar en het uitwerken van ontspanning kost energie, zeker wanneer je verblijft in een omgeving waarin je zelf niet opgegroeid bent. \n\nDaarom willen Rode Kruis opvangcentrum Linkeroever en Vormingplus regio Antwerpen de handen in elkaar slaan om ouderbijeenkomsten in te plannen. Op regelmatige basis komen we gedurende het schooljaar samen met de ouders met kindjes tussen 0 en 6 jaar. We creëren een rustige plek waar ouders samen komen en nadenken over activiteiten die zij als ontspannend kunnen ervaren voor hun gezin. Het kinderteam van het opvangcentrum organiseert zelf al activiteiten voor de oudere kinderen maar een aanbod voor de jongste kindjes en hun ouders schiet er vaker bij in. \n\nDankzij middelen van de burgerbegroting willen we de handen in elkaar slaan om ouders van over de hele wereld te versterken in het plannen van leuke en ontspannende momenten als gezin. Ouders geven zelf aan waaraan ze behoefte hebben. Op deze manier moedigen we ouders aan om het aanbod voor gezinnen in Antwerpen te verkennen.
Hanne C.
0 0
lees meer
Het oog van de pinda’s
Het gaat over 2 soorten workshops voor lagere schoolkinderen: voorlezen en improviseren\n1.\tDe avonturen van Sourou en Simon van auteur Bénédicte Moussa Yorou gaan over twee vriendjes van 11 met een verschillende culturele achtergrond. Het samengaan van deze verschillende culturen is voor beide jongens een erg boeiende en vooral leuke ervaring. Dat plezier willen we delen met andere kinderen Daarom wil vzw Symbiose deze verhalen in scholen voorlezen aan lagere schoolkinderen en er met hen in dialoog over te gaan. De verhalen zijn een instrument om verschillende culturen te leren kennen en waarderen. Op die manier bouwen de kinderen een brug tussen elkaar.\n2.\tAfrikaanse sprookjes worden uitgebeeld door een professionele acteur door middel van woord, zang en dans. Aan de hand van Afrikaans materiaal zoals kleding, muziekinstrumenten nodigt hij de kinderen uit om op hun eigen creatieve manier improviserend deel te nemen aan het verhaal en het verloop ervan mee te bepalen. Door deze actieve participatie van alle deelnemers met hun specifieke culturele achtergrond ontstaat een nieuw sprookje. \n-\tDe ervaringen dat we dit jaar aan het beleven met ons project, is schitterend . Ons boodschap van vriendschap wordt eenvoudig begrepen door alle kinderen. Wanneer we stellen enkele vragen aan kinderen van 1ste lagere school als: \n-\tHeb je vriend ( in) K: Ja ( 1, of 2, 3 of vele )\n-\tWat vind je belangrijkste in de vriendschap? K : Niet boos worden op je vriend.\n-\tWat vind je leuk bij je vriend? K: Ik vind samen spelen leuk.\n-\tWat vind je niet leuk bij je vriend? K: Ik vind ruzie niet leuk. Maar als er ruzie tussen ons is, dan proberen we zelf op te lossen. Als het niet lukken, dan gaan we naar de juf \ om dit te oplossen. Daarna, elkaar vergeven en op nieuw terug vrienden zijn .\nWanneer ons workshop is bijna af, en kinderen stellen vraag met een triestige gezicht: Wanneer kommen jullie nog ons bezoek? En andere: Ik hoop het dat we nog jullie zullen zien. \nZulke beleving boeien
Bénédicte D.
0 0
lees meer
Talenten van over de hele wereld in de Brederodebuurt (klein project-stemmen x2)

De Brederodebuurt ( Markgravewijk en Brederodewijk) is een wijk met diverse groepen: verschillende etnisch culturele achtergronden, diverse leeftijden en socio-economische profielen, mensen met een zorgnood… toch hebben ze één ding gemeen, de buurt die hen bindt en waar ze trots op zijn. Ze delen samen de openbare ruimte: de blinden, de jonge gezinnen met kinderen, senioren, kinderen met leerstoornissen, werkenden en gepensioneerden, sinjoren en nieuwkomers, mensen uit de sociale woningen en uit de herenhuizen ... Tijdens ons buurtonderzoek kwam heel hard naar boven dat de bewoners die diversiteit een verrijking vinden, maar dat ze niet altijd de handvaten hebben om over te gaan tot ontmoeting en om die rijkdom in te zetten. Wij geloven dat het buurthuis Unik hierin een verbindende rol kan en mag spelen.\nWe organiseren diverse activiteiten die actief inzetten op verbinding en het actief leren kennen van elkaars socioculturele achtergrond:\n-\tEen reeks kookworkshops \n-\tEen creatief project waarin de verschillende groepen hun talenten kunnen tonen en overbrengen (Talent in de buurt)\nDaarnaast maken we een interactieve kaart (fysiek en digitaal) van de buurt met alle initiatieven van alle diverse groepen in de wijk. Deze wordt het centrale punt in het buurthuis Unik. Hier kunnen bewoners volgen wat er in hun buurt gebeurt en samenwerkingen met anderen aangaan. Het buurthuis speelt hier een intermediaire rol in.\nDe activiteiten gaan door op verschillende sleutelplekken in de buurt. In de buurt waar de groepen elkaar het meeste in de openbare ruimte tegenkomen. \n

Karen M.
0 0
lees meer
De Wereldkeuken van Chiro Lore (klein project-stemmen x2)
|- Vaak krijgen jeugdbewegingen het verwijt dat ze er niet in slagen alle culturen te vertegenwoordigen. Chiro Lore kan trots zeggen dat ze daar wel in slagen. Om dat te vieren willen we een buurtfeest organiseren met wereldkeuken waar we onze diversiteit in de kijker zetten. We vragen aan 15 verschillende Chiro-ouders met verschillende afkomst om eten te bereiden uit hun land/streek van herkomst. We ondersteunen hen met de aankoop van het eten en voorzien eventueel materiaal mocht dat nodig zijn. Het is de bedoeling dat bezoekers van alles een beetje proeven, om de verschillende keukens van de culturen te leren kennen. Daarom voorzien we geen maaltijden, maar kleine porties. Op het buurtfeest voorzien we uitvergrote foto's met info over de maaltijden en het land/streek van herkomst en een grote wereldkaart met een overzicht. Zo komen bezoekers meer over de maaltijden en de verschillende landen te weten. we hebben geen doelstelling winst te maken met het buurtfeest. Maar we vinden het wel belangrijk dat er respectvol met het eten wordt omgegaan. Daarom vragen we een klein bedrag voor het eten aan de bezoekers (1 euro voor 1 portie) Dit jaar vernieuwen we door in te zetten op 4 extra pijlers die we belangrijk vinden: bio, fairtrade, lokaal en allergenenvrij. Bio omdat we een gezonde levensstijl en planeet nastreven. Fairtrade omdat we aan een eerlijke wereld willen werken, lokaal om op die manier buurtinitiatieven te ondersteunen en de ecologische voetafdruk laag te houden. Allergenenvrij omdat de Wereldkeuken er voor iedereen is. Dat kan door met een variant te werken of het hele recept aan te passen. De meeste kokers voorzien nu al een vegetarisch en halal alternatief. We moedigen de kokers aan hiervoor de nodige inspanningen te leveren en verhogen de kookbudgetten hiervoor. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de authenticiteit of smaak van het gerecht. Voor wie dat moeilijk lukt, nemen wij het op ons om zelf naar de juiste winkels en markten te gaan.
Winter D.
0 0
lees meer
Interculturele workshops en lezingen in Buurcentrum Cortina (klein project-stemmen x2)
|- De Willibrorduswijk rond de Kerkstraat in 2060 is een zeer diverse buurt. Verschillende gemeenschappen leven naast elkaar. Buurtcentrum Cortina stelt de cafetaria en de sporthal ter beschikking voor activiteiten van verschillende verenigingen en organisaties uit de wijk. De diversiteit van de ze verenigingen en organisaties is vrij groot. We stellen echter vast dat de deelnemers van deze activiteiten zich beperken tot de eigen gemeenschap. Enkel basketbalclub Willibies Antwerpen slaagt erin om de verschillende culturen samen te brengen en hen samen te laten sporten. De spelers en ouders van Willibies Antwerpen nemen echter niet deel aan activiteiten van andere verenigingen en organisaties. De verenigingen kennen elkaar en elkaars activiteiten niet. Er is geen vertrouwen in elkaar. Door samen met de andere verenigingen en organisaties een gemeenschappelijk programma van tien workshops en lezingen op te zetten kunnen buurtbewoners van verschillende gemeenschappen elkaar ontmoeten. Er wordt daarbij gezocht naar thema’s en onderwerpen die de verschillende gemeenschappen kunnen boeien. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een dansworkshop of lezingen rond gezonde voeding, burn-out of opvoeden van kinderen. Tijdens de maand Ramadan kan er ook een Iftar georganiseerd worden. Om de drempel zoveel mogelijk te verlagen worden de workshops en lezingen gratis aangeboden.
Johan R.
0 0
lees meer
DUO for a JOB: jobkansen vergroten voor jongeren met migratieachtergrond via een intercultureel en intergenerationeel mentoring programma
| DUO for a JOB organiseert deze begeleiding om sociale ongelijkheid te bestrijden en kwetsbare jongeren tussen 18 en 33 jaar oud met een migratieachtergrond te empoweren op de arbeidsmarkt. De begeleiding door een mentor is niet beperkt tot de betere toegang tot de arbeidsmarkt. De samenwerking als duo helpt mentoren en jongeren immers om elkaars realiteit beter te begrijpen. Ze krijgen een realistische kijk op elkaar, waardoor vooroordelen snel verdwijnen en verrijkende relaties kunnen ontstaan. Mentoren volgen een 4-daagse opleiding die hen klaarstoomt voor het mentorschap. Na een succesvolle match op maat van jongere en mentor, spreken duo’s ongeveer 2u/week af gedurende 6 maanden. Tijdens die periode krijgt elk duo een persoonlijke coördinator van ons professionele team toegewezen die paraat staat als klankbord, met netwerk en expertise. Elke mentor begeleidt één jongere tegelijkertijd en beschikt over de nodige tijd om een vertrouwensband op te bouwen. Door deze persoonlijke en individuele aanpak wordt er op maat gewerkt van de werkelijke behoeften van de jongere. Na 2,5 jaar werking in Antwerpen heeft DUO for a JOB al 250 duo’s gevormd en dus 250 jongeren ondersteund in hun zoektocht naar werk. Dankzij de begeleiding op maat hebben drie op vier jongeren een job, stage of beroepsopleiding gevonden. Uit evaluatie blijkt ook dat de jongeren meer zelfvertrouwen gekregen hebben, hun kennis van de Vlaamse en Belgische cultuur verbeterd hebben en geleerd hebben om een netwerk uit te bouwen. Onze 150 actieve mentoren zijn ook enthousiast. Het programma stelt hen in staat om actief te blijven, zich nuttig te voelen en hun eigen stad met andere ogen te bekijken. In 2020 wil DUO for a JOB, met behoud van kwalitatieve resultaten, 250 duo’s vormen in Antwerpen (waarvan 30 via de Burgerbegroting) en zo een unieke interculturele en professioneel verrijkende ervaring aanbieden aan steeds meer mentoren en werkzoekende jongeren met migratieachtergrond van buiten de EU.
Jérémy G.
0 0
lees meer
Een stad voor iedereen en niemand

Antwerpen is een stad met meer dan 175 nationaliteiten. In haar intercultureel project ‘Een stad voor iedereen en niemand’ wil kunstenorganisatie Madam Fortuna (MF) op zoek gaan naar wat er binnen deze diverse gemeenschappen leeft omtrent het thema ‘tolerantie versus intolerantie’. We zoeken spelenderwijs naar antwoorden op vragen als “Wat is tolerantie? Hoe tolerant kunnen we zijn? Wie wordt er uitgesloten? Waarom? Wie beslist daarover? En heeft de burger hierin ook nog een stem?”\nDe groep is een mix van deelnemers, allemaal afkomstig uit verschillende gemeenschappen en divers in afkomst, achtergrond, religie en leeftijd. We werken met muziek, theater, beweging en informeel leren (d.w.z. via informele ontmoetingsmomenten op een ongedwongen manier leren van elkaar). Deelnemers worden begeleid door professionele artistieke coaches, volgens het methodisch werkproces dat MF in al haar projecten hanteert: voor iedereen toegankelijk, vertrekkend vanuit de deelnemers en met groeien als doel. Vanuit hun eigen discipline leren ze artistieke vaardigheden aan: rond theater en beweging, leren samen zingen en muziek maken. Het onderzoek rond het thema en de artistieke ontwikkeling van de deelnemers gaan dus hand in hand. \nIn een tweede fase zullen de deelnemers repeteren aan de uiteindelijke theatervoorstelling. Een schrijver heeft hiervoor het materiaal dat tijdens al de improvisaties is ontstaan in een theatertekst gegoten. Alles wat in de voorstelling gezegd en getoond wordt kent zijn oorsprong bij de deelnemers, uit wat zij dagelijks ervaren over het leven in onze stad. Deze voorstelling zal gespeeld worden in de verschillende Antwerpse districten. Daarvoor gaat MF een samenwerking aan met cultuurhuizen: cc Deurne (Deurne), Het Oude Badhuis (Antwerpen), oc Nova (Kiel/Antwerpen) en Rataplan (Borgerhout). Om een zo divers mogelijk publiek te bereiken. MF gelooft erin dat ‘Een stad voor iedereen en niemand’ op deze manier op een laagdrempelige manier zal bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling binnen de stad.

an h.
0 0
lees meer
Huisdieren in een multiculturele samenleving (klein project-stemmen x2)
Het opzet van dit project is om meer verdraagzaamheid te creëren rond huisdieren en dit over cultuurgrenzen heen. Om tot meer verdraagzaamheid te komen, willen we een beeld krijgen van hoe verschillenden culturen naar huisdieren kijken. Hiervoor willen we 1 avond/namiddag organiseren tijdens dewelke we een open discussie houden rond het onderwerp. \n\nDe belangrijkste resultaten van het ontmoetingsmoment willen we bundelen in een folder en verspreiden via onze sociale mediakanalen. Daarnaast willen we per verschillende visie een kort interview afnemen waar dieper wordt ingegaan op persoonlijke verhalen. De interviews zullen we publiceren op de website en sociale media van Monsieur Gustave.\n\nDe geïnteresseerden voor de samenkomst zullen we zoeken via organisaties zoals het Platform Allochtone Jeugdwerking. De exacte organisaties zijn nog nader te bepalen maar we willen een zo divers mogelijk publiek aantrekken. \n\nDe folder met de resultaten zullen we enerzijds verdelen bij de betrokken organisaties. Anderzijds is het even belangrijk om dierenbaasjes te bereiken. We zullen in samenspraak met Dierenwelzijn Antwerpen bekijken hoe zij hun kanalen kunnen inzetten om de bevindingen tot bij dierenbaasjes te krijgen. \n\n\n\n
Jessica P.
0 0
lees meer
Suikerwijkfeest Antwerpen Noord

Antwerpen-Noord is een superdiverse wijk waar diverse mensen met diverse achtergronden en geloofsovertuigingen samen leven. Veel mensen hebben de indruk dat ze niet echt samen leven, maar naast elkaar leven. Zo is de idee ontstaan van met alle wijkbewoners, -comités, moskees, kerken, verenigingen, … samen één groot Suikerfeest te organiseren op een centrale locatie in de wijk (Park Spoor Noord, Handelsstraat).

Koen W.
0 0
lees meer