Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Interculturele projecten

Het oog van de pinda’s

Korte omschrijving

Het gaat over 2 soorten workshops voor lagere schoolkinderen: voorlezen en improviseren\n1.\tDe avonturen van Sourou en Simon van auteur Bénédicte Moussa Yorou gaan over twee vriendjes van 11 met een verschillende culturele achtergrond. Het samengaan van deze verschillende culturen is voor beide jongens een erg boeiende en vooral leuke ervaring. Dat plezier willen we delen met andere kinderen Daarom wil vzw Symbiose deze verhalen in scholen voorlezen aan lagere schoolkinderen en er met hen in dialoog over te gaan. De verhalen zijn een instrument om verschillende culturen te leren kennen en waarderen. Op die manier bouwen de kinderen een brug tussen elkaar.\n2.\tAfrikaanse sprookjes worden uitgebeeld door een professionele acteur door middel van woord, zang en dans. Aan de hand van Afrikaans materiaal zoals kleding, muziekinstrumenten nodigt hij de kinderen uit om op hun eigen creatieve manier improviserend deel te nemen aan het verhaal en het verloop ervan mee te bepalen. Door deze actieve participatie van alle deelnemers met hun specifieke culturele achtergrond ontstaat een nieuw sprookje. \n-\tDe ervaringen dat we dit jaar aan het beleven met ons project, is schitterend . Ons boodschap van vriendschap wordt eenvoudig begrepen door alle kinderen. Wanneer we stellen enkele vragen aan kinderen van 1ste lagere school als: \n-\tHeb je vriend ( in) K: Ja ( 1, of 2, 3 of vele )\n-\tWat vind je belangrijkste in de vriendschap? K : Niet boos worden op je vriend.\n-\tWat vind je leuk bij je vriend? K: Ik vind samen spelen leuk.\n-\tWat vind je niet leuk bij je vriend? K: Ik vind ruzie niet leuk. Maar als er ruzie tussen ons is, dan proberen we zelf op te lossen. Als het niet lukken, dan gaan we naar de juf \ om dit te oplossen. Daarna, elkaar vergeven en op nieuw terug vrienden zijn .\nWanneer ons workshop is bijna af, en kinderen stellen vraag met een triestige gezicht: Wanneer kommen jullie nog ons bezoek? En andere: Ik hoop het dat we nog jullie zullen zien. \nZulke beleving boeien

Wat ga je doen?

Dit project wil kinderen verhalen voorlezen waarin diversiteit een rijkdom is. Zo worden de kinderen gestimuleerd om met Afrikaanse sprookjes op een improviserende manier een nieuw sprookje te maken, waarin de verschillende culturen van de deelnemers verbonden zijn. Dit is een voortzetting van een bestaand project.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Kinderen maken plezier terwijl ze bruggen bouwen tussen verschillende culturen. Dialoog met kinderen en hen naar luisteren hoe ze zich voelen met anderen. Op die manier ervaren ze dat het samengaan van verschillende achtergronden een grote rijkdom is.

Welke valkuilen zie je?

Als kinderen samen spelen, zijn conflicten niet altijd onvermijdelijk. \nDe professionaliteit van de begeleider kan eventuele conflicten als opportuniteit benaderen door ze te integreren in het proces dat hij met de ganse groep maakt.\n

Wat is de totale kostprijs van je project?

10.000 euro voor de artiestenvergoedingen, vrijwilligersvergoedingen, loonkosten, promotie, communicatie, drukwerk, workshops en andere onkosten

Wie voert het uit?

vzw Symbiose gaat zelf uitvoeren met vrijwilligers met de steun van het district

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Het stappenplan hieronder.\n\n\tStart van het traject \nBegindatum stap :\t1/01/2020\nEinddatum stap :\t29/02/2020\nOmschrijving van de stap\nWe zullen verder contact nemen met 6 scholen. \n\nBegindatum stap :\t1/03/2020\nEinddatum stap:\t31/12/2Workshop 1 / start met Voorlezing van de “Avonturen van Sourou en Simon” . Kinderen leren verschillende culturen kennen . Het samengaan van deze verschillende ervaringen is voor beide jongens een erg boeiende en vooral leuke ervaring. Dat plezier willen we delen met andere kinderen in dialoog. Kinderen beleven zelf de vriendschap tussen elkaar en ontdekken elkaars het land van herkomst met culturele aspecten gewoontes normen en waarden. Alle kinderen worden betrokken vanuit hun belevingswereld en context.\nWorkshop 2/ via improvisatie wordt er een nieuw verhaal geschreven vanuit de fantasie en cultuur van de kinderen. \nworkshop 3/ voorstelling en toonmoment van het nieuwe verhaal. \nWe streven naar een voorstellingsmoment waarop ouders en de ganse school wordt betrokken. \n\n Inhoudelijke thema’s en methodieken van de workshops:\n-\twerken rond gedrag, normen en waarden vanuit de verhalen. \nDeel I : opzoek naar ‘problemen’ en hoe kan je het kan verandering\n-\tBeschrijf welke gedrag een ster of sticker kan verdienen in het verhaal van Sourou en Simon\n-\tBeschrijf dit gedrag op positieve manier\n-\tLeg uit hoe kinderen een ster kunnen verdienen\n-\tStel het haalbaar doel Kies een beloning\n-\tBepaal consequenties en leg uit wat er zal gebeuren wanneer kinderen anderen cultuur niet belangrijk vinden\nDeel II : Gewenst gedrag aanmoedigen\n-\tPositieve relaties met kinderen opbouwen vanuit het verhaal van Simon en Sourou\n-\tBeschrijf je doelen op een positieve manier\n-\tGewenst gedrag stimuleren ( Hersenen hebben geen kleur maar de vriendschap brengt het kleur in de hersenen )\n-\tNieuwe vaardigheden en gedragingen aanleren. \n\n\n