Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Interculturele projecten

DUO for a JOB: jobkansen vergroten voor jongeren met migratieachtergrond via een intercultureel en intergenerationeel mentoring programma

Korte omschrijving

| DUO for a JOB organiseert deze begeleiding om sociale ongelijkheid te bestrijden en kwetsbare jongeren tussen 18 en 33 jaar oud met een migratieachtergrond te empoweren op de arbeidsmarkt. De begeleiding door een mentor is niet beperkt tot de betere toegang tot de arbeidsmarkt. De samenwerking als duo helpt mentoren en jongeren immers om elkaars realiteit beter te begrijpen. Ze krijgen een realistische kijk op elkaar, waardoor vooroordelen snel verdwijnen en verrijkende relaties kunnen ontstaan. Mentoren volgen een 4-daagse opleiding die hen klaarstoomt voor het mentorschap. Na een succesvolle match op maat van jongere en mentor, spreken duo’s ongeveer 2u/week af gedurende 6 maanden. Tijdens die periode krijgt elk duo een persoonlijke coördinator van ons professionele team toegewezen die paraat staat als klankbord, met netwerk en expertise. Elke mentor begeleidt één jongere tegelijkertijd en beschikt over de nodige tijd om een vertrouwensband op te bouwen. Door deze persoonlijke en individuele aanpak wordt er op maat gewerkt van de werkelijke behoeften van de jongere. Na 2,5 jaar werking in Antwerpen heeft DUO for a JOB al 250 duo’s gevormd en dus 250 jongeren ondersteund in hun zoektocht naar werk. Dankzij de begeleiding op maat hebben drie op vier jongeren een job, stage of beroepsopleiding gevonden. Uit evaluatie blijkt ook dat de jongeren meer zelfvertrouwen gekregen hebben, hun kennis van de Vlaamse en Belgische cultuur verbeterd hebben en geleerd hebben om een netwerk uit te bouwen. Onze 150 actieve mentoren zijn ook enthousiast. Het programma stelt hen in staat om actief te blijven, zich nuttig te voelen en hun eigen stad met andere ogen te bekijken. In 2020 wil DUO for a JOB, met behoud van kwalitatieve resultaten, 250 duo’s vormen in Antwerpen (waarvan 30 via de Burgerbegroting) en zo een unieke interculturele en professioneel verrijkende ervaring aanbieden aan steeds meer mentoren en werkzoekende jongeren met migratieachtergrond van buiten de EU.

Wat ga je doen?

De kansen van 30 jongeren met migratieachtergrond op de arbeidsmarkt verhogen dankzij begeleiding door vrijwillige, ervaren 50-plussers, daar zet DUO for a JOB op in. De interculturele en intergenerationele contacten helpen ook om vooroordelen te ontkrachten en discriminatie tegen te gaan terwijl er een sociaal (en professioneel) netwerk ontstaat. Aanwerving 1/5de medewerker.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

| - werkzoekende jongeren met sociale moeilijkheden morele steun bieden en perspectief geven - hun jobkansen (professioneel project uitwerken, netwerken uitbouwen, sollicitatietechnieken aanleren) en zelfvertrouwen een boost geven - doorbreken van vooroordelen, omgaan met diversiteit en andere culturen leren kennen - (Professionele) ervaring/vaardigheden van 50-plussers valoriseren - dienstverlening op maat van de jongeren en aanvullend op het bestaande aanbod - bouwen aan een meer inclusieve samenleving

Welke valkuilen zie je?

Na 5 vijf jaar werking in België kan DUO for a JOB rekenen op een breed netwerk van partners en vrijwilligers. Bovendien heeft DUO for a JOB expertise ontwikkeld rond intercultureel en intergenerationeel mentorschap. Financiële middelen zijn echter altijd moeilijk om te verzekeren. Daarom wil DUO for a JOB de burgers van district Antwerpen voorstellen om, met hun bijdrage, 30 nieuwe duo’s in 2020 mee te helpen opstarten. Zo zullen 30 jongeren met migratieachtergrond van buiten de EU de kans krijgen om een unieke interculturele ervaring te beleven met een opgeleide en ervaren mentor.

Wat is de totale kostprijs van je project?

Met 20.000 EUR kan DUO for a JOB een deel van de operationele en werkingskosten van de 30 nieuwe duo’s van het project dekken : opleidingskosten mentoren (3000 EUR), huur ontmoetingsruimtes duo’s (5000 EUR) en loonkosten van coördinatoren van duo’s (12.000 EUR).

Wie voert het uit?

DUO for a JOB Antwerpen werkt samen met verschillende lokale partners die elk hun expertise inbrengen. Zo werken we voor de werving van jongeren met VDAB, OCMW, Atlas integratie en inburgering, de CVO’s in Antwerpen, etc. Voor de vorming en intervisies werken we samen met Atlas, CAW Antwerpen, psychologe Miranda Aerts en andere vrijwillige mentoren. Voor onze sollicitatietraining werken we met mentoren die een professionele ervaring in HR en loopbaancoaching hebben.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Infomomenten en intakes: kandidaat-mentoren en jongeren leren ons programma kennen op maandelijkse infosessies (2x/maand). Zijn ze geïnteresseerd om deel te nemen, dan plannen we een individueel intakegesprek om hun profiel beter te leren kennen. Ons doel is hier om 40 jongeren wonend in district Antwerpen te werven alsook 20 nieuwe mentoren (andere dan mentoren al geworven in 2018 & 2019). Zoals reeds gemeld volgen de mentoren vervolgens een 4-daagse vorming voordat ze effectief van start gaan.\n \nSamenstelling duo’s: rekening houdend met hun professionele interesses, persoonlijkheden en talenkennis, worden de duo’s samengesteld en zullen 40 eerste ontmoetingen gehouden worden tussen jongere en mentor. \n\nMentorschap: als de duo’s na hun eerste ontmoeting van wal willen steken, begint de begeleiding en spreken de duo’s wekelijks af gedurende 6 maanden. Aangezien ongeveer 25% van de eerste ontmoetingen afhaken, zullen er waarschijnlijk 30 duo’s van start gaan. Medewerkers van de vzw adviseren de duo’s persoonlijk gedurende de 6 maanden. Ze fungeren als klankbord, stellen expertise en netwerk ter beschikking en organiseren activiteiten voor de duo’s (bvb. intervisies voor de mentoren waarbij ze hun ervaringen in groep kunnen uitwisselen, tips delen om hun mentee vooruit te helpen, etc.).\n\nEvaluatie: elk traject wordt met een evaluatiegesprek met mentor en jongere afgerond om ervaringen en resultaten van hun duo, verder onderling contact en later engagement van de mentor te bespreken.\n