Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Interculturele projecten

Talenten van over de hele wereld in de Brederodebuurt (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

De Brederodebuurt ( Markgravewijk en Brederodewijk) is een wijk met diverse groepen: verschillende etnisch culturele achtergronden, diverse leeftijden en socio-economische profielen, mensen met een zorgnood… toch hebben ze één ding gemeen, de buurt die hen bindt en waar ze trots op zijn. Ze delen samen de openbare ruimte: de blinden, de jonge gezinnen met kinderen, senioren, kinderen met leerstoornissen, werkenden en gepensioneerden, sinjoren en nieuwkomers, mensen uit de sociale woningen en uit de herenhuizen ... Tijdens ons buurtonderzoek kwam heel hard naar boven dat de bewoners die diversiteit een verrijking vinden, maar dat ze niet altijd de handvaten hebben om over te gaan tot ontmoeting en om die rijkdom in te zetten. Wij geloven dat het buurthuis Unik hierin een verbindende rol kan en mag spelen.\nWe organiseren diverse activiteiten die actief inzetten op verbinding en het actief leren kennen van elkaars socioculturele achtergrond:\n-\tEen reeks kookworkshops \n-\tEen creatief project waarin de verschillende groepen hun talenten kunnen tonen en overbrengen (Talent in de buurt)\nDaarnaast maken we een interactieve kaart (fysiek en digitaal) van de buurt met alle initiatieven van alle diverse groepen in de wijk. Deze wordt het centrale punt in het buurthuis Unik. Hier kunnen bewoners volgen wat er in hun buurt gebeurt en samenwerkingen met anderen aangaan. Het buurthuis speelt hier een intermediaire rol in.\nDe activiteiten gaan door op verschillende sleutelplekken in de buurt. In de buurt waar de groepen elkaar het meeste in de openbare ruimte tegenkomen. \n

Wat ga je doen?

Dit project wil activiteiten organiseren voor verschillende groepen mensen, die dezelfde publieke ruimte delen, maar die elkaar niet gemakkelijk ontmoeten. Er worden onder andere kookworkshops, een educatief project en een interactieve buurtkaart georganiseerd. Bij mensen die elkaar eigenlijk niet kennen maar wel dicht bij elkaar wonen, groeit er zo wederzijds begrip. Het netwerk en de blik op de buurt verruimt.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het bevorderen van de dialoog tussen uiteenlopende groepen en initiatieven in de wijk. In onze wijk zijn er veel betrokken en trotse bewoners en veel kleine initiatieven maar vaak zijn ze niet gekend of kennen de verschillende initiatiefnemers elkaar niet. Een gemeenschappelijke taal in een buurt ontwikkelen waar je trots op bent is een meerwaarde voor het samenleven in de wijk.

Welke valkuilen zie je?

De dialoog blijft enkel bij de activiteiten en trek zich niet door in het dagelijks leven of andere initiatieven buiten het project. We moeten zien dat alle groepen zich eigenaar voelen van dit project en dat er een wederzijdsheid is, we benaderen elkaar op gelijke voet, we kunnen allebei leren

Wat is de totale kostprijs van je project?

|- 5000 euro: 2500 euro: werkingsmiddelen voor verschillende activiteiten en het opmaken van de digitale en fysieke kaart 2500 euro: huur accommodatie voor de kookworkshops en de creatieve workshops

Wie voert het uit?

Vrijwillige buurtbewoners en partners (zie Zuidklap- map) met ondersteuning van het buurtwerk in Brederode

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1) opmaak van een jaarprogramma in samenwerking met buurtbewoners en partners\n2) bekendmaking van onze activiteiten \n2) uitvoeren van de activiteitn\n3) Opmaken van de interactieve kaart met de verschillende initiatieven in de buurt