Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Interculturele projecten

Interculturele workshops en lezingen in Buurcentrum Cortina (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

|- De Willibrorduswijk rond de Kerkstraat in 2060 is een zeer diverse buurt. Verschillende gemeenschappen leven naast elkaar. Buurtcentrum Cortina stelt de cafetaria en de sporthal ter beschikking voor activiteiten van verschillende verenigingen en organisaties uit de wijk. De diversiteit van de ze verenigingen en organisaties is vrij groot. We stellen echter vast dat de deelnemers van deze activiteiten zich beperken tot de eigen gemeenschap. Enkel basketbalclub Willibies Antwerpen slaagt erin om de verschillende culturen samen te brengen en hen samen te laten sporten. De spelers en ouders van Willibies Antwerpen nemen echter niet deel aan activiteiten van andere verenigingen en organisaties. De verenigingen kennen elkaar en elkaars activiteiten niet. Er is geen vertrouwen in elkaar. Door samen met de andere verenigingen en organisaties een gemeenschappelijk programma van tien workshops en lezingen op te zetten kunnen buurtbewoners van verschillende gemeenschappen elkaar ontmoeten. Er wordt daarbij gezocht naar thema’s en onderwerpen die de verschillende gemeenschappen kunnen boeien. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een dansworkshop of lezingen rond gezonde voeding, burn-out of opvoeden van kinderen. Tijdens de maand Ramadan kan er ook een Iftar georganiseerd worden. Om de drempel zoveel mogelijk te verlagen worden de workshops en lezingen gratis aangeboden.

Wat ga je doen?

Buurtcentrum Cortina organiseert samen met een aantal verenigingen en organisaties uit de Willibrorduswijk tien laagdrempelige workshops en lezingen. Er wordt gezocht naar thema’s die de verschillende gemeenschappen kunnen boeien. Op die manier wordt geprobeerd om tijdens de verschillende workshops en lezingen een divers publiek aanwezig te krijgen. Wederzijds begrip wordt zo gestimuleerd, wat de buurt ten goede komt.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

|- Bewoners leren elkaar beter kennen en kunnen deelnemen aan elkaars activiteiten. De sociale cohesie van de wijk versterkt hierdoor. De beschikbare infrastructuur van Buurtcentrum Cortina wordt optimaal gebruikt. Verenigingen en bewoners vinden hun weg naar de Kerkstraat om er activiteiten te organiseren of bij te wonen.

Welke valkuilen zie je?

Bewoners en/of gemeenschappen haken af omdat er te weinig respect is voor elkaars gewoontes en gebruiken.

Wat is de totale kostprijs van je project?

|- - promotie: € 500,00 - Activiteiten: 10 x € 150,00 = € 1.500,00 Totaal: € 2.000,00

Wie voert het uit?

Buutcentrum Cortina vzw in samenwerking met vrijwilligers van andere verenigingen en organisaties uit de Willibrorduswijk.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- - overleg met (multi-culturele) organisaties uit de wijk en een programma op stellen (najaar 2019) - voeren van promotie (januari 2020 + voorafgaand aan elke activiteit) - uitvoeren programma (februari 2020) - evaluatie (december 2020).