Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Meer bomen

Critical mass 'Bomeneditie

Korte omschrijving

Samen met Youth/students for climate, de Groendienst, Natuurpunt, … en enkele geëngageerde buurtcomités willen we in de binnenstad een critical mass met bomen organiseren. Deze bomen zullen doorheen het ganse district een route afleggen van allemaal plekken die veel te verhard zijn: Operaplein, Meir, Astridplein, Bogaardenplein, … Elke tweede vrijdag van de maand zal de critical mass doorgaan: jongeren, grootouders, bewonersgroepen, … zullen de bomen allemaal samen verplaatsen. We reizen langs de Grote Markt, de Groenplaats, Sint-Andriesplaats, Bogaardenplein, De Meir, Theaterplein, Heldenplein, … Elke buurt kan haar plein voorstellen om langs te komen. De buurtbewoners zorgen samen voor het mobiel bos. Indien de buurtbewoners slagen bekijkt het district of we permanent de bomen op de diverse locaties kunnen plaatsen.

Wat ga je doen?

Samen met Youth/students for climate, Klimplant vzw en enkele geëngageerde buurtcomités wordt in de binnenstad een critical mass met 30 bomen georganiseerd. Deze bomen zullen doorheen het hele district een route afleggen van allemaal plekken die veel te verhard zijn: Operaplein, Meir, Astridplein, Bogaardenplein,…

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Vernieuwend, versterkt sociale cohesie op buurtniveau, antwoord op actuele behoefte in het district, zeer brede betrokkenheid, op maat, focus op duurzaam karakter, stimuleert actieve democratie in district, tijdelijk en lokaal karakter is katalysator voor verandering.

Welke valkuilen zie je?

| Te weinig buurtbewoners die bos onderhouden Watervoorziening Vandalisme

Wat is de totale kostprijs van je project?

18000 (materiaal, transport, bomen, personeel, …)

Wie voert het uit?

Youth/students for climate, Klimplant, Natuurpunt, Velt, Posthof Berchem, Groendienst, Ecohuis, … ism Commons Lab Antwerpen, Critical mass, Antwerpenize

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Stap 1: opstart van een stuurgroep die proces vormgeeft, monitort, bijstuurt, evalueert \nStap 2: Open oproep: welke buurten willen gastheer spelen \nStap 3: \ Praktische voorbereiding \nStap 4: Critical mass: bos op toernee doorheen de stad \nStap 5: Evaluatie