Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Meer bomen

Het Antwerps voedselbos

Korte omschrijving

Op linkeroever hebben we een stuk van 5000 m² op het oog vlakbij de chicagoblok in de Willem Elsschotstraat. Dit perceel is eigendom van Woonhaven en wordt onderhouden door de stad Antwerpen. We willen hier een voedselbos creëren. Dit ‘voedsel’ zal in de eerste jaren vooral voor vogels, bijen en andere insecten bedoeld zijn en naarmate het bos volwassen wordt, zullen ook buurtbewoners hiervan kunnen genieten. Er zullen veel bessenstruiken, notelaars en fruitbomen komen. Tussen de bomen werken we met een maaibeheer. Dit zorgt elk jaar voor eenjarige bloemen die zeer interessant zijn voor insecten. We gaan hier voor een gecontroleerde verwildering om zo de biodiversiteit van het voedselbos zo groot mogelijk te maken. We zorgen ook voor een zitplek zodat bewoners kunnen verpozen en de plek zien groeien. Het opzet is om veel kennis op te bouwen over het maken van een voedselbos en dit dan ook te gaan toepassen op andere plekken in Antwerpen. Voor de aanleg en het onderhoud zetten we een vrijwilligersgroep op die graag kennis wil vergaren om deze dan uit te dragen in hun eigen buurt.

Wat ga je doen?

Eetbaar groen in de publieke ruimte brengen in de vorm van een voedselbos. Dit met als doel de biodiversiteit vergroten, buren samenbrengen voor aanplant, onderhoud en oogst en draagvlak creëren voor een gecontroleerde verwildering van onze publieke ruimte.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Er zijn drie zaken waarop we meerwaarde willen creëren: -De biodiversiteit vergroten in de stad door een andere invulling van publieke ruimte. Eet- en nestgelegenheid bieden aan vogels, bijen en andere insecten. -Ontmoeting stimuleren tussen buurtbewoners door een vrijwilligersnetwerk op te starten voor de uitbouw van het voedselbos. De oogst van noten en fruit zal een mooie beloning zijn. -Kennis opbouwen bij de vrijwilligers die willen bijleren over eetbaar groen om dit dan ook op andere plekken in de stad mogelijk te maken.

Welke valkuilen zie je?

De aanplant en het onderhoud gebeurt door klimplant vzw, Buurtwerk Posthof vzw en vrijwilligers. Voor de afvoer van het maaisel zijn we echter afhankelijk van de groendienst Antwerpen. Dus zij moeten in dit verhaal mee willen stappen, tenzij we het materiaal ter plaatse kunnen verwerken. Langs het pad zou er ook nog een strook van 1 meter op regelmatige basis gemaaid moeten worden waarvoor we ook naar de stad en woonhaven kijken. De ‘gecontroleerde verwildering’ zoals we dit noemen zal misschien bij de buurtbewoners vragen oproepen. Hier moet goed over gecommuniceerd worden met de omwonenden over wat we precies voor ogen hebben en hoe dit zal evolueren doorheen de jaren. Vooraleer bijvoorbeeld een notenboom volwassen is zijn we al snel 15 jaar verder. Dat toekomstperspectief moet sterk aanwezig zijn van bij het begin.

Wat is de totale kostprijs van je project?

Totaal 12.500 euro Aanleg en opstart: 10.000 euro Organisatie buurtvergaderingen, aankoop plantgoed, zaaigoed, boompalen, huur machines voor eerste grondbewerking, infobord en communicatie/drukwerk en werkuren Buurtwerk Posthof vzw. Onderhoud: 2.500 euro Aankoop bosmaaier voor jaarlijks onderhoud en ander klein materiaal voor de vrijwilligersdagen om met verschillende mensen aan de slag te kunnen.

Wie voert het uit?

Klimplant vzw en Buurtwerk Posthof vzw nemen de communicatie met de buurt, het uittekenen van de plannen, overleg met Woonhaven en stad Antwerpen, het opzetten van een vrijwilligersgroep, de aanleg en een groot deel van het onderhoud van het voedselbos op zich. Er is ook een rol voor de groendienst Antwerpen voor de afvoer van maaisel en het maaien van de randen van het perceel.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Najaar 2019: Contacten met Woonhaven en de Stad Antwerpen voor de toestemming van gebruik en principeakkoord voor het onderhoudsluik van de Stad. Maart 2020: start communicatie om geïnteresseerden te mobiliseren voor het uitwerken van de plannen. April-Mei 2020: verschillende vergaderingen met buurtbewoners en andere geïnteresseerden voor het finaliseren van de plannen. Juni 2020: Bestelling van plantgoed en zaaigoed. Oktober 2020: Brede infovergadering voor de buurt met een algemene uitleg over ‘het voedselbos’ en concrete timing van de aanleg met vraag tot participatie. November 2020: Aanleg van het Voedselbos December 2020: Vergadering vrijwilligersgroep voor planning onderhoudsdagen 2021. Maart 2021: Feestelijke opstart onderhoudsploeg