Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ontmoeting in de buurt

11
0

De projecten

Duurzame toekomst voor Buurthuis Unik
Buurthuis Unik heeft sinds kort een plek in de Paleisstraat. De eerste activiteiten zijn achter de rug. Het project leeft bij uiteenlopende groepen in deze wijk. Het draagvlak in de buurt is er om verder met dit project aan de slag te gaan. Na het onderzoek, de bekendmaking en de opstartfase in 2019, willen we in 2020 het buurthuis stevig verankeren in de wijk. We werken in samenwerking met partners een vast en variabel activiteitenaanbod uit in het pand in de Paleisstraat. We geven diverse bewoners de nodige ondersteuning om zelf projecten te ontwikkelen in het buurthuis en de ruimere buurt. We zorgen ervoor dat het buurthuis een gekende partner wordt in de buurt zowel bij professionelen als vrijwilligers. \nWe zorgen voor een toekomst voor het buurthuis door verder te zoeken naar een locatie met garanties voor een langere duurtijd. Na ons onderzoek vorig jaar hebben we enkele langetermijnmogelijkheden in kaart gebracht. De eerste verkennende gesprekken zijn achter de rug. We werken verder zodat deze gesprekken leiden tot een reële samenwerking waarbij we gezamenlijk toewerken aan een laagdrempelige, aantrekkelijke, gedeelde infrastructuur.\nBovendien gaan we verder op zoek naar structurele financiering om ons project een toekomst op lange termijn te garanderen.\nTot slot zullen we binnen de werking met verschillende uiteenlopende groepen, partners en vrijwilligers een goede structuur moeten uitwerken. Dit garandeert mee een blijvende werking op lange termijn. \n
Karen M.
0 0
lees meer
Buurtkring Hertoghe gaat door
De Buurtkring Hertoghe bestaat uit de buurtcoach en een aantal bewoners uit de Hertoghe buurt (de buurt rond het Hertoghepark: Jan Van Rijswijcklaan, Desguinlei, Generaal Lemanstraat). Het is een open kring dus iedereen is welkom om deel te nemen. Samen onderzoeken we de noden die leven bij de buurtbewoners. Het creëren van kansen om elkaar te ontmoeten bleek één van de grootste noden van de bewoners in de Hertoghe buurt. We experimenteerden met burenborrels, kunstprojecten, koffiemomenten en uiteindelijk kwam er ook een maandelijks buurtblad Hertoghe Actueel. In dit blad worden alle initiatieven om elkaar te ontmoeten bekendgemaakt. Iedereen kan zijn eigen bijdrage indienen. \nDe sociale cohesie in de buurt wordt verstevigd en door het organiseren van allerlei activiteiten willen we de buurtbewoners dichter bij elkaar brengen en sensibiliseren om zorg te dragen voor elkaar. Iedereen wil immers graag wonen in een buurt waar men kan rekenen op zijn buren.\nOm de ontmoetingsmomenten toegankelijk te maken voor iedereen, wordt ervoor gezorgd dat er nooit een financiële bijdrage verwacht wordt van de deelnemers. Bij een borrel zal dan ook het eerste drankje gratis zijn, bij een koffieklets evenzo. Een concert is gratis voor de bezoekers, zo ook een geleide wandeling in de buurt.\nOm dit te verwezenlijken is er een financiële ondersteuning onontbeerlijk.\nDe bijdrage zal gebruikt worden om ontmoetingsmomenten te organiseren en om de Hertoghe Actueel maandelijks te blijven uitgeven. Buurtcoach Hertoghe zorgt samen met de buurtkring voor de praktische uitwerking en onderzoekt verder wat nog meer mogelijk is om de sociale cohesie te verstevigen.
inge M.
0 0
lees meer
We zijn de pist in! (klein project-stemmen x2)
In overleg met de initiatiefneemster wil buurthuis deBuurt drie uitstappen organiseren voor een 60-tal buurtbewoners, vaak kwetsbare personen, en gebruikers van het buurthuis: een uitstap naar de zoo, een rondvaart op de Schelde en een dagtrip naar zee. Tijdens een gezamenlijke activiteit beginnen mensen vaak spontaan met elkaar te praten en leren ze elkaar een beetje kennen. Daardoor zullen ze nadien, als ze elkaar op straat of in de winkel opnieuw ontmoeten, sneller een praatje maken of elkaar begroeten.\nPer activiteit wordt bij de inschrijving een klein bedrag gevraagd. Dat bedrag krijgen de aanwezigen tijdens de activiteit integraal terug zodat ze zichzelf een drankje, ijsje of zo kunnen kopen. Op die manier wil het buurthuis het aantal late afhakers zo beperkt mogelijk houden.\n\nDe initiatiefneemster zal helpen bij het aanspreken van mogelijke deelnemers. Verder zullen een affiche en flyers verspreid worden op verschillende plekken waar mensen komen die het niet zo breed hebben. \n\nHet is belangrijk dat de mensen zich komen inschrijven in het buurthuis. Zo komen zij al een 1e keer in contact met medewerkers en/of bezoekers van het buurthuis. Er wordt uitleg gegeven wat er in het buurthuis aan activiteiten plaats vindt. Er wordt bij hen gepolst naar hun interesses. Dit om een beetje vertrouwd te geraken. \n\nTijdens de uitstappen gaan er 'stewards' mee. Deze proberen een conversatie aan te gaan met minder bekende personen en trachten mensen te verbinden. Zij zorgen er ook voor dat er niemand aan de zijlijn blijft staan.\n\n
Franky D.
0 0
lees meer
De Voetschrapers
‘Een voet(en)schraper of schoenschraper is een voorwerp dat wordt gebruikt om modder en vuil zoals uitwerpselen van paarden van schoenzolen te verwijderen, alvorens een gebouw te betreden.\nVroeger was een voetschraper standaard aanwezig nabij de toegangsdeur van herenhuizen en andere gebouwen. Ze bestond in ieder geval uit een horizontale metalen balk met een scherpe bovenkant. Dit kon zowel van gietijzer als van smeedijzer zijn vervaardigd. De voetschraper kon in een nis in de muur zijn bevestigd, of in de grond. In het laatste geval is de horizontale balk in een halfcirkelvormig frame gevat dat met een pen in de grond was bevestigd. Vaak is de voetschraper gedecoreerd. Voetschrapers werden geplaatst tot het begin van de 20e eeuw. Vanaf dat moment werden wegen bestraat en werden ze overbodig.[1] De deurmat werd een moderner vervangmiddel voor de schoenschraper. Ook omdat het verkeer motoriseerde en minder afhankelijk werd van lastdieren die de straten bevuilden met uitwerpselen verloor de voetschraper terrein.’ (Wikipedia) \n\nDe in onbruik geraakte voetschrapers zijn in het stadsbeeld vaak stoffige, vuile hoekjes die het straatbeeld zeker en vast niet sieren. Daar willen we wat aan doen. Graag willen we een mobiele ‘voetschraper-werkplaats’ bouwen die naar speelstraten, wijkfeesten, pleinfeesten e.d. kan rijden om daar samen met de bewoners aan de slag te gaan om de voetschrapers nieuw leven in te blazen. \nHet is de bedoeling dat de ijzeren schrapers afgeschuurd worden en terug geverfd. En dat de nis die er achter ligt proper wordt gemaakt, eventueel geverfd wordt, om er dan een tafereeltje in te maken. \nWe willen ook zo veel als mogelijk de kans geven aan mensen van wie de voetschraper verdwenen is er een nieuwe te plaatsen. \nBewoners zouden de werkplaats kunnen aanvragen bij het organiseren van een speelstraat of buurtfeest,... en dit graag in samenwerking met ‘Stadsmakers’.\nOok willen we graag minstens twee echte kunstwerken plaatsen in voetschrapers van belangri
Elke L.
0 0
lees meer