Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ontmoeting in de buurt

Praatgroepen voor ouders van een kind met extra zorgvraag (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

We brengen ouders bij elkaar om te spreken rond vragen die ze hebben over hun kind(eren) met extra zorgvraag. We werken met extra expertise van gastsprekers om ouders te bereiken. We stellen vast dat er nog steeds ouders met heel wat vragen zitten over allerlei thema’s aangaande de zorgnood van hun kind. Vaak zijn dit ouders die ook beperkt zijn in hun netwerk van andere ouders. Wij willen hen niet enkel ondersteunen met professioneel advies maar ook hun netwerk versterken zodat zij ook buiten deze ontmoetingsmomenten met hun vragen bij elkaar terechtkunnen. \nEr worden drie praatgroepen opgestart in verschillende buurten, waaronder zeker het Kiel. De bedoeling is om heel diverse ouders samen te brengen, er is mogelijkheid tot tolken.

Wat ga je doen?

Dit project wil ouders met een kind dat extra zorg en aandacht nodig heeft samenbrengen in de buurt. In deze groepen komen lotgenoten samen om de druk van de schouders te halen en even de zorgen achter te laten. Met duidelijke tips en vol goede moed gaan de deelnemers weer terug naar huis. Elke bijeenkomst bekijken ze een thema.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

We versterken de ouders van verschillende etnisch-culturele groepen om informatie uit te wisselen onderling en op te doen door expertise van gastsprekers. We zorgen ervoor dat ze een breder netwerk opbouwen. Tijdens deze sessies werken we steeds in een thema. We zorgen voor extra expertise via gastsprekers die meer info kunnen geven rond de vragen die er zijn bij de ouders die we bereiken. Deelname aan de praatgroep is gratis.

Welke valkuilen zie je?

te weinig opkomst van ouders om de praatgroepen te laten doorgaan

Wat is de totale kostprijs van je project?

totaal 2400\n•\tcommunicatie, promotie, drukwerk: € 500\n•\tbudget voor gastsprekers, workshops en vrijwilligers: € 1200\n•\tklein materiaal voor sessies (catering, papier, …): € 100\n•\topleiding collega’s i.k.v. groepsdynamiek: € 600 \n

Wie voert het uit?

VFG Antwerpen

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

reclame maken om ouders te bereiken\ngastsprekers zoeken om expertise te delen\ndata vastleggen \n