Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ontmoeting in de buurt

Duurzame toekomst voor Buurthuis Unik

Korte omschrijving

Buurthuis Unik heeft sinds kort een plek in de Paleisstraat. De eerste activiteiten zijn achter de rug. Het project leeft bij uiteenlopende groepen in deze wijk. Het draagvlak in de buurt is er om verder met dit project aan de slag te gaan. Na het onderzoek, de bekendmaking en de opstartfase in 2019, willen we in 2020 het buurthuis stevig verankeren in de wijk. We werken in samenwerking met partners een vast en variabel activiteitenaanbod uit in het pand in de Paleisstraat. We geven diverse bewoners de nodige ondersteuning om zelf projecten te ontwikkelen in het buurthuis en de ruimere buurt. We zorgen ervoor dat het buurthuis een gekende partner wordt in de buurt zowel bij professionelen als vrijwilligers. \nWe zorgen voor een toekomst voor het buurthuis door verder te zoeken naar een locatie met garanties voor een langere duurtijd. Na ons onderzoek vorig jaar hebben we enkele langetermijnmogelijkheden in kaart gebracht. De eerste verkennende gesprekken zijn achter de rug. We werken verder zodat deze gesprekken leiden tot een reële samenwerking waarbij we gezamenlijk toewerken aan een laagdrempelige, aantrekkelijke, gedeelde infrastructuur.\nBovendien gaan we verder op zoek naar structurele financiering om ons project een toekomst op lange termijn te garanderen.\nTot slot zullen we binnen de werking met verschillende uiteenlopende groepen, partners en vrijwilligers een goede structuur moeten uitwerken. Dit garandeert mee een blijvende werking op lange termijn. \n

Wat ga je doen?

Dit project wil de werking van het nieuwe buurthuis Unik verduurzamen en verder uitbouwen: zorgen voor een vaste structuur waarbinnen de werking van het buurthuis zich kan ontplooien en de gesprekken verderzetten voor een locatie met langere duurtijd. Samen met buurtbewoners wordt de werking verder uitgebouwd met verschillende activiteiten voor en door de buurt. Hiervoor wordt twee dagen per week een betaalde medewerker ingezet.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

| Uit ons onderzoek vorig jaar kwam naar voor dat mensen een buurthuis willen om verbindende contacten te leggen met andere groepen dan enkel hun eigen netwerk, om te ontmoeten, te ontspannen en te leren van elkaar. In dit vervolgproject worden buurtbewoners met diverse achtergronden ondersteund om in hun eigen buurt het buurthuis verder uit te bouwen met activiteiten die beantwoorden aan deze vier elementen. Deze activiteiten zorgen voor de noodzakelijke verbindingen tussen de diverse groepen in de wijk en bieden bovendien ontspannende, educatieve en culturele activiteiten aan waar ontmoeting centraal staat. Er is veel aandacht voor het stevig verankeren van het project met een oog op een duurzame toekomst. Zo garanderen we de buurtbewoners echte ontmoetingskansen en zorgen we ervoor dat dit waardevolle idee niet te snel terug doodbloedt.

Welke valkuilen zie je?

De buurt heeft hoge verwachtingen naar het buurthuis. We moeten die samen met hen waarmaken. Het buurthuis moet iets voor en door de buurt blijven. We moeten de betrokkenheid hoog houden en ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk buurtbewoners en partners actief mee hun schouders blijven zetten achter dit project. Een zoektocht naar voldoende financiële middelen om met het buurthuis aan deze verwachtingen van uiteenlopende groepen in de wijk te voldoen is dan ook hard nodig.

Wat is de totale kostprijs van je project?

Totaal: 23 000 euro\n2/5de Personeelskost: 18.000 euro\nHuur accommodatie: 6000 euro \n

Wie voert het uit?

stuurgroep van bewoners, 2/5 de kracht buurthuis Unik en vrijwilligers

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1) Verder uitbouwen van een vast, terugkerend activiteiten aanbod met een vaste groep vrijwilligers en deelnemers \n2) Verdere gesprekken over de lange termijnmogelijkheden van een locatie\n3) Gesprekken en procedure opstarten voor structurele subsidie\n4) Verankeren van het buurthuis binnen een vzw structuur in samenwerking met partners in de buurt\n5) Inrichten en opstart mogelijke nieuwe locatie