Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ontmoeting in de buurt

Buurtkring Hertoghe gaat door

Korte omschrijving

De Buurtkring Hertoghe bestaat uit de buurtcoach en een aantal bewoners uit de Hertoghe buurt (de buurt rond het Hertoghepark: Jan Van Rijswijcklaan, Desguinlei, Generaal Lemanstraat). Het is een open kring dus iedereen is welkom om deel te nemen. Samen onderzoeken we de noden die leven bij de buurtbewoners. Het creëren van kansen om elkaar te ontmoeten bleek één van de grootste noden van de bewoners in de Hertoghe buurt. We experimenteerden met burenborrels, kunstprojecten, koffiemomenten en uiteindelijk kwam er ook een maandelijks buurtblad Hertoghe Actueel. In dit blad worden alle initiatieven om elkaar te ontmoeten bekendgemaakt. Iedereen kan zijn eigen bijdrage indienen. \nDe sociale cohesie in de buurt wordt verstevigd en door het organiseren van allerlei activiteiten willen we de buurtbewoners dichter bij elkaar brengen en sensibiliseren om zorg te dragen voor elkaar. Iedereen wil immers graag wonen in een buurt waar men kan rekenen op zijn buren.\nOm de ontmoetingsmomenten toegankelijk te maken voor iedereen, wordt ervoor gezorgd dat er nooit een financiële bijdrage verwacht wordt van de deelnemers. Bij een borrel zal dan ook het eerste drankje gratis zijn, bij een koffieklets evenzo. Een concert is gratis voor de bezoekers, zo ook een geleide wandeling in de buurt.\nOm dit te verwezenlijken is er een financiële ondersteuning onontbeerlijk.\nDe bijdrage zal gebruikt worden om ontmoetingsmomenten te organiseren en om de Hertoghe Actueel maandelijks te blijven uitgeven. Buurtcoach Hertoghe zorgt samen met de buurtkring voor de praktische uitwerking en onderzoekt verder wat nog meer mogelijk is om de sociale cohesie te verstevigen.

Wat ga je doen?

Buurtkring Hertoghe organiseert burenborrels, koffiemomenten, ontmoetingsprojecten, sensibiliseringsacties en geeft een maandelijks buurtblad uit, de Hertoghe Actueel. Want elkaar ontmoeten is toch oh zo belangrijk: het stimuleert wonen in een buurt waar mensen er zijn voor elkaar.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Meer sociale cohesie. Als buren elkaar kennen, kunnen ze ook beter zorg dragen voor elkaar. Mensen ervaren minder eenzaamheid. Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen als er een buurtnetwerk is. Waar buren op elkaar kunnen rekenen is het aangenaam wonen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

€ 12.000

Wie voert het uit?

Buurtcoach Hertoghe

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- - organiseren van de buurtkringen - verder uitbouwen van de buurtkring Hertoghe - organiseren van diverse maandelijkse ontmoetingsmomenten - maandelijkse verzamelen van info uit de buurt + opstellen en verdelen van de Hertoghe Actueel