Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ontmoeting in de buurt

Stroomplein voor jong en oud

Korte omschrijving

Het braakliggend terrein naast de site van Onder Stroom wordt aangepakt en omgebouwd tot een publiek toegankelijk plein, met ruimte voor sociale en culturele stroomstoten. We bouwen een tribune waar straattheater, lezingen en laagdrempelige publieksactiviteiten kunnen plaatsvinden. We toveren een deel van het plein om naar een groene oase met enkele bankjes en installaties en bouwen de grootste picknicktafel van het land. \n\nWe willen de publieke ruimte gebruiken om sociale en laagdrempelige culturele evenementen te organiseren. We denken hierbij in de eerste plaats aan volkskeukens, straattheater en buurtconcerten. Maar tijdens de week en in het weekend overdag is het plein ook toegankelijk voor iedereen wanneer er geen evenementen plaatsvinden als laagdrempelige ontmoetingsruimte. \n\nWe bouwen een oude lijnbus om tot mobiele toog en kookeiland, zodat we laagdrempelige drank- en eetgelegenheid kunnen voorzien wanneer er sociale en culturele activiteiten plaatsvinden. We programmeren zelf laagdrempelige activiteiten, maar reiken ook de hand uit aan buurtbewoners en organisaties om zelf activiteiten op poten te zetten. We betrekken buurtbewoners en collectieven om op regelmatige basis volkskeuken te komen doen op het plein aan betaalbare prijzen.\n

Wat ga je doen?

|-

Het omtoveren van een stedelijk braakliggend terrein naar een publiek toegankelijk plein met tribune, een lange picknicktafel, mobiel kookeiland en groene oase op de Tavernierkaai om sociale en culturele activiteiten te verwelkomen en organiseren. Hiervoor wordt een 1/5de medewerker ingezet.

 

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Het stuk terrein wordt nu niet gebruikt. Door het plein aan te pakken en open te stellen scheppen we nieuwe publieke ruimte in een volgebouwd stadsdeel. De meeste plekken in de buurt rond het Eilandje en Schipperskwartier zijn horeca-aangelegenheden die meestal erg prijzig zijn. Dit is voor een aanzienlijk deel van de bevolking niet betaalbaar en zij dreigen zo in sociaal isolement te geraken. Wij willen plek voorzien waar mensen terecht kunnen voor laagdrempelige ontmoeting en sociale en culturele activiteiten. \n\nWe merken dat toeristen, toevallige passanten en buurtbewoners veel interesse tonen voor het terrein in kwestie. Er is ook effectief veel passage op de tavernierkaai, dus we zijn ervan overtuigd dat het plein druk bezocht zal worden. \n\nDoor een aanzienlijk deel van het plein te vergroenen geven we een buurt met weinig groen extra kleur. We gaan voor kleurrijke wilde bloemen en inheemse planten, ideaal voor de biodiversiteit in de stad.\n

Welke valkuilen zie je?

| Het onderhoud van het plein kan een valkuil zijn. We kiezen bewust voor esthetische en functionele objecten op het plein met weinig onderhoud en een maximale sociale functie. Bij het programmeren van activiteiten willen we voldoende de focus leggen op breed toegankelijke, sociale en culturele activiteiten. We mikken op buurtbewoners met en zonder culturele bagage en hopen beide groepen te kunnen prikkelen. We moeten opletten dat we geen horeca-aangelegenheid worden, zoals er al zoveel zijn in de buurt. Het is essentieel dat de focus ligt op laagdrempelige ontmoeting en betrekking van de buurt. Dat wilt uiteraard niet zeggen dat we niet de mogelijkheid om eten en drinken te verkopen bij bepaalde activiteiten moeten laten liggen. De projectmedewerker moet de buurtbewoners actief betrekken en de noden en vragen in kaart brengen en deze mee in rekening nemen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

|+ Totaal: 25.000 Projectmedewerker 1/5 voor 12 maanden: 7.500 Tribune en speelplek: 3.000 Playsculptures: 1.000 Groene oase met enkele bomen, wilde planten en bloemen: 3.000 Programmatiekosten culturele invulling: 7.500 Mobiele bar en kookeiland: 3.000

Wie voert het uit?

Onder Stroom schrijft het project verder uit ism AG Vespa, district Antwerpen, atelier Bontekoe-Van Put, atelier Scheldeman, Studio Grun en gelijkgezinde collectieven. De nodige diensten worden betrokken voor dialoog voor de concrete uitwerking.

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1.\tOverleg met AG Vespa om het eerste idee verder vorm te geven en praktische afspraken bol te werken.\n2.\tPartners benaderen om de plannen verder uit te tekenen en effectieve kostenberekening te maken voor het volledige project.\n3.\tVacature uitschrijven voor projectmedewerker aan te stellen\n4.\tKandidaten uitnodigen voor sollicitatiegesprek.\n5.\tProjectmedewerker gaat van start.\n6.\tStart van transformatie van het plein.\n7.\tOfficiele opening van het plein.\n8.\tZomerprogramma.\n