Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Projecten voor mensen in armoede

Stadsmusjes in de natuur

Korte omschrijving

Met deze natuurkampen willen we stadskinderen kennis laten maken met natuur en wat het te bieden heeft. Daarnaast willen we hen bewustmaken hoe ze er zelf zorg voor kunnen dragen\nVoor kinderen in armoede is het niet evident om tijdens vakanties naar de natuur te trekken. Ze ervaren dit als een gemis. In hun woonomgeving is er weinig tot geen mogelijkheid om de natuur te ontdekken. De signalen van de kinderen hebben tot dit project geleid.\nDe bedoeling is om in elke schoolvakantie natuurkampen te organiseren. De invulling van de kampen zal afhankelijk zijn van de periode in het jaar. Zo’n kamp kan bv. bestaan uit: bijenhotels maken, survival in de natuur, bezoek aan een biologische plukboerderij, …. We willen dat de kinderen telkens voor 5 dagen deelnemen aan het kamp waarvan alleen de laatste dag met overnachting is.\nHet doel van de kampen is dat de kinderen niet alleen in de natuur zijn, maar dat ze spelenderwijs over de natuur en milieu leren. Hier leren kinderen hoe ze zelf een steentje kunnen bijdragen aan een beter leefklimaat en zorgzaam omgaan met de natuur (o.a. afval opruimen, composteren…..).\nMet de kampen willen we de creativiteit, de sociale vaardigheden en de motorische ontwikkeling stimuleren en kinderen hun wereld verruimen. \nWe streven ernaar om zoveel mogelijk op maat te werken van de kinderen waardoor er per schoolvakantie een andere leeftijdscategorie aan bod komt. We willen zo alle kinderen de mogelijkheid geven een natuurkamp te beleven. \nVoor de kampen zal er samengewerkt worden met externe organisaties voor bv. het aanbieden van een workshop of activiteit.

Wat ga je doen?

Tijdens schoolvakanties wil Centrum Kauwenberg natuurkampen organiseren voor kinderen (4-14 jaar). Deze vijf kampen zijn toegankelijk voor zowel kinderen in armoede als kinderen die niet in armoede leven, omdat het klimaat voor iedereen van belang is. Het centrum neemt hiervoor een 2/5de medewerker aan.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

De meerwaarde van dit kamp is de bewustmaking van het belang van de natuur \ en toekomst van onze planeet voor de verschillende kinderen. We zien dat de zorg voor de natuur voor kinderen vaak een ver van hun bed show is en met deze kampen willen we de natuur, de zorg en het behoud ervan dichter bij de kinderen brengen. Op deze manier leren kinderen dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen aan een betere natuur.\nEen andere meerwaarde van deze kampen zien wij in het creëren van een sociale mix tussen kinderen van verschillende achtergronden. \nEen nog andere meerwaarde ligt in het feit dat we kinderen naar de natuur brengen en dat heeft tal van voordelen: het brengt kinderen rust, geeft hen meer concentratie, … Maar vooral: het brengt hen plezier. We willen met deze kampen kinderen vanachter hun computers, tablets, laptops en gsm’s halen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

Totaal 30.000 euro: activiteiten 6.000 euro, locatie 1.250 euro, vrijwilligersvergoeding 1.000 euro, drukwerk en promotiemateriaal 250 euro, catering 750 euro, vervoer 750 euro, personeelskost: 2/5de fulltime 20.000 euro

Wie voert het uit?

Centrum Kauwenberg vzw neemt een 2/5de werkkracht aan voor het project.