Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Projecten voor mensen in armoede

Kauwenberg’s Got Talent\t

Korte omschrijving

Talenten zijn heel divers natuurlijk. Mensen in armoede hebben weinig kansen gehad om zich te ontplooien . Samen gaan we op zoek naar hun interesses en hoe we die kunnen verwezenlijken. \nDit door het aanbieden van creatieve workshops, muziekinitiaties, toneel, koken, sport.\nEen voorbeeld is gitaarles, daarvoor zijn natuurlijk degelijk bespeelbare instrumenten nodig waarop mensen kunnen oefenen tijdens de lessen. We organiseren op het einde van het project een toonmoment of tentoonstelling met de resultaten.\nSporten en bewegen zijn goed voor de gezondheid en sociale contacten. Voor veel mensen die in armoede leven is de drempel vaak te groot om te starten met sporten. We willen enerzijds zelf heel laagdrempelig sportactiviteiten aanbieden (netbal, samen zwemmen). \n

Wat ga je doen?

Talenten liggen vaak verborgen of ondergesneeuwd bij mensen. Het dagelijkse leven organiseren, vormt voor mensen die in armoede leven al een talent op zich wat maakt dat andere talenten onzichtbaar of ontastbaar zijn geworden. We geloven erin dat het (her)ontdekken van talenten mensen sterker maakt en hen stappen laat zetten in hun leven. Het project zet een halftijdse medewerker in om de noden te ontdekken en vervolgens in te vullen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Talenten liggen vaak verborgen en we willen met dit project mensen warm maken en prikkelen om deel te nemen aan activiteiten. \nMuziek en sport werken heel verbindend voor mensen, zowel naar zichzelf, naar anderen als naar de bredere samenleving. Laat net die verbinding belangrijk zijn voor veel mensen in armoede om uit hun isolement te komen en daardoor ook terug stappen te zetten naar een bredere context. Anderzijds beogen we door dit project ook verbinding te maken met de stedelijke muziekacademies, sportclubs en andere vrijetijdsorganisaties om mensen toe te leiden.\n

Welke valkuilen zie je?

Ontwikkeling van talenten vraagt doorzetting. Mensen hun verwachtingen kunnen soms te hoog zijn. Door de stress van het leven in armoede is de drempel vaak zeer hoog om tijd te maken voor zichzelf.\nWe kunnen vanuit onze organisatie de deelnemers stimuleren en motiveren om de ontwikkeling van hun talenten vol te houden. \n

Wat is de totale kostprijs van je project?

33.000 euro: 25.000 euro voor een halftijdse werkkracht en 8.000 euro werkingskosten (workshops, aankoop materiaal zoals o.a. instrumenten en sportmateriaal……; organisatie toonmoment, ruimte en drukwerk; catering

Wie voert het uit?

Centrum Kauwenberg vzw

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

|- Fase 1 Bevragen wat mensen graag doen en op zoek gaan naar talenten Fase 2 Organiseren van workshops in samenwerking met partners Fase 3 Voorbereidingen en toewerken naar toonmoment Fase 4 Toonmoment