Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Projecten voor mensen in armoede

Nooit meer lege brooddozen

Korte omschrijving

Filet Divers vzw is een sociale kruidenier, een verbindend en versterkend kansencentrum en een erkende vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. We geven stem en perspectief aan mensen in armoede en gaan van individuele verandering naar een hernieuwde verbinding met de samenleving. Vanuit de stem van mensen in armoede trachten we ook van invloed te zijn op de samenleving en de maatschappelijke structuren. Op deze wijze doen we aan structurele armoedebestrijding.\n\nFilet Divers bereikt voornamelijk mensen met een migratieachtergrond , waaronder vluchtelingen, maar ook mensen in precair verblijf. Jaarlijks bereiken we meer dan 650 gezinnen of alleenstaanden die leven in armoede. Zij komen wekelijks winkelen in de sociale kruidenier en maken gebruik van de onthaal en ontmoetingsruimte, het kookproject, Nederlandse conversatiegroepen, de uitstappen, het vormingsaanbod, enz (zie www.filetdivers.be) \ De sociale kruidenier is de opstap tot deelname en participatie aan een veel breder aanbod. Tevens kan iedereen meewerken in alles wat we doen. We kunnen dan ook rekenen op de vrijwillige participatie van meer dan 150 (doelgroep)medewerkers. Zo wordt Filet Divers werkelijk samen in de wereld gezet.\nDe sociale kruidenier is een winkel waar voedings en verzorgingsproducten aan de laagste prijs worden ingekocht en aan verminderde prijs (min 10, 20, 30%) verkocht . . Met dit project willen we op een respectvolle manier hulp bieden. Mensen met een (zeer) laag inkomen kunnen hier terecht en kiezen zelf wat ze nodig hebben en betalen er ook voor. \nDe toegang is enkel mogelijk na doorverwijzing. Hiervoor hebben we samenwerkingsverbanden met CAW Antwerpen, kind en gezin, Bond zonder naam. \n\n'Nooit meer lege brooddozen' is een extra ondersteuning voor gezinnen die in armoede leven. We willen hen een maandelijkse gift te geven, waarmee ze in de kruidenier gezonde voeding kunnen aankopen: verse groenten en fruit, brood, gezonde koeken etc.

Wat ga je doen?

Dit project wil inzetten op diegenen die het meest kwetsbaar zijn, kinderen die leven in armoede. Door gezinnen in armoede een maandelijkse gift te geven, waarmee ze voeding kunnen aankopen in de sociale kruidenier, zorgt Filet Divers dat de kinderen zonder honger gaan slapen en met gevulde brooddozen naar school kunnen gaan.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

In de sociale kruidenier bereiken we mensen die in diepe armoede leven en wonen in onze stad, Antwerpen. Mensen die in schrijnende omstandigheden overleven ervaren veel stress omwille van hun complexe situatie: gezondheidsklachten, werkloosheid, huisvestingsproblemen etc\nKinderen worden veel geweld aangedaan door in deze situatie te moeten opgroeien. Kinderarmoede is een onrecht en laat vroeg in het leven sporen na. De ervaringen van kinderen tijdens hun vroege levensjaren vormen het fundament van hun hele levensloop. In deze periode wordt de basis gelegd voor fysieke, sociale, emotionele, taalkundige en cognitieve vaardigheden die belangrijk zijn voor welzijn, gezondheid, schoolse vaardigheden en latere economische participatie.\n\nSituaties vermijden waarbij kinderen met een lege brooddoos in de middagpauze belanden of s avonds met honger moeten gaan slapen. De negatieve gevolgen daarvan: schaamte, mindere concentratie, uitgesloten worden,... vermijden.\n\nBovendien zullen ouders die in de kruidenier terecht komen ook kunnen deelnemen aan ons regulier aanbod: gezinsuitstappen, doorverwijzen en begeleiding naar sportparticipatie, medische zorg. Ze kunnen in de tweedehandswinkel terecht voor goedkope boekentassen en tweedehandse (kinder) kledij.

Welke valkuilen zie je?

Kinderarmoede wordt niet opgelost door dit project. We zullen trachten het onderwerp ook beleidsmatig op te nemen en daarrond te signalen waar mogelijk.

Wat is de totale kostprijs van je project?

In het werkjaar 2018 werden na sociaal onderzoek door de interne sociale dienst van Bond zonder Naam 430 kaarten uitgereikt voor de sociale kruidenier. Binnen deze groep waren 280 kaarten voor gezinnen met kinderen. Samen hadden ze 626 kinderen.\nAls we elk van deze gezinnen met kinderen een maandelijkse ondersteuning van 5 euro/kind zouden geven waarmee ze in de kruidenier gezonde voeding kunnen aankopen, komt dit op een budget van: \n626 kinderen maal €5 maal 12= €37 560\n

Wie voert het uit?

Filet Divers vzw

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1. Oplijsten van gekende dossiers ouders van kinderen. Hun Kaart voor de sociale kruidenier aanpassen met stempel of sticker burgerbegrotingsproject.\n2. Doorverwijzers informeren over het project.\n3. Aanbod in de winkel: producten afstemmen/voorzien.\n4. Op regelmatige basis: Opvolgen budget \n5. na -hopelijk- succesvol project, bij positieve evaluatie, zoeken bij de Stad of elders naar structurele ondersteuning om dit mogelijk te blijven maken.\n