Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Projecten voor mensen in armoede

Betaalbare cultuur voor mensen uit Brederodebuurt (klein project-stemmen x2)

Korte omschrijving

Uit ons buurtonderzoek was een duidelijk vraag naar laagdrempelige culturele activiteiten. Nu zijn er al waardevolle initiatieven van wijkpartners zoals Het Uiterste Zuid, Buurtfoyer, Werkgroep De Lei, Pastory, de Wandelconcerten in de Sint-Laurentiuskerk,2018, Sultan Der Maanden enzoverder. Toch zijn ze niet door iedereen gekend en worden deze niet steeds als laagdrempelig ervaren. Bovendien werden er veel vragen gesteld \ naar vrijetijdsinvulling voor gezinnen met kinderen en kwestbare ouderen. Ondanks het aanbod in de wijk geraakt de informatie nog steeds niet tot ouder en kind of deze ouderen. \nIn samenwerking met enkele partners organiseren we cultuurcafés, de toegang is gratis zodat iedereen op een laagdrempelige manier van cultuur kan proeven. Op die avonden zelf is er ook ruimte voor uitwisseling en aandacht voor mensen in armoede, we zorgen via deze cultuurcafés dat we kunnen toeleiden naar het aanbod van onze wijkpartners. We werken samen drempels weg. \nWe organiseren samen met partners die werken rond ouder/kind - senioren en vrije tijd op verschillende plekken in de wijk informatiesessies, bezoeken en gezamenlijke activiteiten zodat mensen de weg naar het aanbod wel vinden. We gaan samen op zoek naar wat de drempels zijn en hoe we dit kunnen wegwerken.\nWe zetten in samenwerking met buurtbewoners en partners nieuwe activiteiten op daar waar er toch nog blinde vlekken zijn.\n

Wat ga je doen?

Het net opgestarte buurthuis Unik streeft naar een inclusieve werking waar de diverse groepen van de buurt zich goed voelen. In de Brederodebuurt heeft 1 op 4 mensen een verhoogde tegemoetkoming. Daarom organiseert het buurthuis cultuurcafe's aan een lage prijs. Zo wordt gezorgd voor toeleiding naar vrijetijds- en culturele activiteiten.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Een uitgebouwd cultureel aanbod in de buurt ontbreekt in deze dichtbevolkte woonbuurt met verschillende doelgroepen. Met onze cultuurcafés en door in te spelen op blinde vlekken in vrije tijd van kinderen en kwetsbare ouderen bieden we hier een eerste antwoord op. Door deze samenwerking geraakt het aanbod van de wijkpartners beter bekend en kijken we we meer kunnen tegemoet komen aan noden van de buurtbewoners.

Welke valkuilen zie je?

De toeleiding van mensen in armoede naar het reguliere aanbod vanuit cultuurcafés vergt voldoende begeleiding. Het aanbod moet tegelijkertijd interessant genoeg zijn en een lage prijs hebben. We moeten ervoor waken dat deze cultuurcafés niet enkel opgepikt worden door de sterkere groepen uit de buurt, maar zeker ook door de meer kwetsbaren. We moeten van bij het bezin inzetten op een gezonde mix van verschillende groepen.

Wat is de totale kostprijs van je project?

5000 euro: \n2500 euro: werkingsmiddelen ( cultuurcafé's, communicatie en promotie van diverse initiatieven \n2500 euro: huur accomodatie cultuurcafé's

Wie voert het uit?

Vrijwillige buurtbewoners met ondersteuning van het buurthuis Unik in samenwerking met wijkpartners

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

1) verkennende gesprekken met verschillende wijkpartners om mee te werken aan onze cultuurcafé's\n2) de organisatie van de cultuurcafé's\n3) organisatie van informatiesessies, bezoeken om aanbod bekend te maken\n4) organisatie van een groep die samenwerkt om de drempels van het wijkaanbod te verlagen \n