Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Aantrekkelijke pleinen

3
0

De projecten

Samen bouwen aan een GROENE (Zuidervelo)DROOM
Niettegenstaande het feit dat het een van de weinige publieke pleinen in de Brederodewijk is, biedt het plein van de Zuidervelodroom momenteel een ZEER troosteloze aanblik. Alle bewoners van het plein en de aanpalende straten zijn het erover eens: dit moet en kan beter. \n\nRecent sloegen enkele buurtbewoners de handen in elkaar om een mooiere en groenere Zuidervelodroom te realiseren. Door middel van een aantal buurtvergaderingen en een enquête werd gepeild naar de groene dromen voor het plein. Meer dan 100 buurtbewoners namen enthousiast deel aan dit initiatief. De betrokkenheid van de buurtbewoners en het draagvlak voor verbetering van het plein is dan ook erg groot. Deskundigen in deze materie tekenden bovendien al verschillende plannen. \n\nOm al deze verschillende ideeen tot één uitvoerbaar en gedragen plan te laten komen is er echter nog meer overleg nodig, in de vorm van een participatietraject. Om dit te begeleiden, denken we in eerste instantie aan het district en de interne bemiddelingsdienst van het stad. \n \nIn een tweede fase voeren we het consensusplan uit in samenwerking met het district en met de hulp van de buurtbewoners. Dit project voorziet in budget om beide fases te kunnen uitvoeren.\n\nDe vele nieuwbouwprojecten in deze wijk zorgen wel voor een stijging van het aantal bewoners, maar zelden voor bijkomende publieke ruimte. Het belang van het plein als ontmoetingsplek voor de wijk zal dus alleen maar stijgen. Langs de andere kant moet er ook over gewaakt worden dat de leefkwaliteit van de bewoners óp het plein niet daalt. Door deze twee belangen met mekaar te verzoenen maken we van de Zuidervelodroom een aangename ontmoetingsplek voor de wijk. \n
Anne M.
0 0
lees meer