Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Toegankelijke straten en pleinen

De Cadixwijk: een veilige thuishaven voor jong en oud !

Korte omschrijving

Al sedert 2006 zijn wij een woonzorgcentrum in de Binnenvaartstraat op ’t Eilandje. De visie van onze vzw staat bij ons centraal : “wonen, leven, genieten, zonder zorgen”, iets wat wij onze bewoners iedere dag opnieuw willen laten voelen. \nWat naar onze mening hiertoe zou bijdragen is een aangepaste infrastructuur van de wijk om de veiligheid van de mensen te bevorderen. \nOnze wens bestaat uit 3 eenvoudige oplossingen hiervoor :\n-\tVerlaagde stoepranden : want niet iedereen is krachtig genoeg om een rolstoel met daarin moeder/vader/oma/opa/… een verhoogd trottoir op te duwen.\n-\tEen zebrapad die de ingang van het gebouw verbindt met de prachtige wandelpromenade aan de overkant : want de Binnenvaartstraat wordt helaas maar al te vaak als sluipweg gebruikt aan (te) hoge snelheid.\n-\tSnelheidsbeperking in de Binnenvaartstraat : om de snelheidsduivels af te remmen zodat onze mensen veilig de straat kunnen oversteken.\nGezien de stad de laatste jaren zoveel geld en moeite heeft geïnvesteerd om deze wijk op te waarderen is het natuurlijk zeer jammer dat onze bewoners deze troeven niet ten volle kunnen benutten. \nOp deze manier hopen wij hen te stimuleren om te genieten van wat onze mooie wijk te bieden heeft !\n

Wat ga je doen?

De senioren in de Cadixwijk een veilige woonomgeving bezorgen, met aangepaste infrastructuur zodat zij zonder zorgen zelfstandig kunnen wandelen en genieten van ’t Eilandje.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?

Gezien het aandeel bewoners met mobiliteitsbeperkingen blijft stijgen in de wijk zijn de verlaagde stoepranden handig voor iedereen. \nWij denken dan in eerste instantie aan onze bewonersgroep met o.a. rollators, rolstoelen, scootmobielen, caddy’s, … \nMaar er komen ook steeds meer jonge gezinnen in onze wijk wonen, welke wij dagelijks zien wandelen met kinderwagens, bolderkarren, kleine kinderen met de fiets, met de step, …. Ook voor hen vormen de huidige stoepranden dagelijks een hindernis.\nBetreft het zebrapad is dit uiteraard in eerste instantie een meerwaarde aan de veiligheid voor de buurtbewoners om veilig de straat over te steken. \nNiet alleen de baan aan ons woonzorgcentrum kan een zebrapad gebruiken, er zijn in de omliggende straten quasi nergens zebrapaden aangelegd, wat momenteel soms voor chaos en gevaar zorgt op de baan. \nIn onze wijk zijn momenteel 2 woonzorgcentra en een kinderopvang gevestigd, dus een beetje extra veiligheidsmaatregelen lijkt ons dan zeker geen overbodige luxe.\nIn tweede instantie kan het ook een afremming zijn voor automobilisten die onze straat als sluipweg gebruiken, en dit aan een dikwijls onverantwoord hoge snelheid. Een snelheidsbeperking in onze zone zou hier dan ook meer dan welkom zijn.\n

Welke valkuilen zie je?

Wij zien niet meteen valkuilen in het idee om de stoepranden te verlagen en de aanleg van een zebrapad, naar onze mening kan dit enkel bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van de bruisende woonwijk die ons Eilandje inmiddels is geworden !

Wat is de totale kostprijs van je project?

|- 5.000 euro : verlagen van 3 boordstenen + zebrapad aanbrengen, mits goedkeuring

Wie voert het uit?

Deze bevoegdheid om dit te realiseren ligt natuurlijk bij de stad Antwerpen, maar wij stellen ons zeker ter uw beschikking voor eventuele hulp of input. Uiteraard zijn de stadsmedewerkers die de werken zullen uitvoeren steeds meer dan welkom om bij ons een heerlijk kopje koffie of dergelijke te komen drinken !

Wat is het stappenplan dat je wil volgen om je idee uit te voeren?

Allereerst hopen wij natuurlijk op een goedkeuring van ons project ! \nIn dit geval zal in kaart gebracht moeten worden waar exact de verlaagde stoepranden, de zebrapaden en de snelheidsbeperking het best voorzien kunnen worden (vb. de stoepranden aanpassen op de route van ons wzc naar de Delhaize of naar de Londenstraat, een zebrapad aan de hoofd- en zij-ingang van ons wzc, een snelheidsbeperking in de zones waar de zebrapaden zullen komen). Hiervoor zijn wij steeds bereid ons steentje bij te dragen ! \nDe volgende stap zal dan de effectieve aanleg worden, waarbij de verlaging van de stoepranden de grootste werken met zich zal meebrengen.\nDe laatste stap in het proces is het waarnemen van heel wat glunderende gezichten en een levendige Cadixwijk waar jong en oud samen en veilig kunnen samen wonen, leven en genieten, zonder zorgen !\n