Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik een project indienen?

Een project kan tot uiterlijk zondag 31 mei 2020 om 23:59 worden ingediend.

 

Wie mag projecten indienen?

Iedereen. Een goed idee kan van overal komen. Zowel natuurlijk personen, feitelijke verenigingen, commerciële actoren als erkende privaat- of publiek rechterlijke rechtspersonen (vzw, bvba, nv,..) mogen  projecten indienen voor de Burgerbegroting. De rechtspersonen moeten erkend zijn op het moment van de aanvraag. Het kiezen van de projecten gebeurt enkel door inwoners van het district Antwerpen.

 

Hoeveel projecten mag ik indienen ?

Je mag maximum 5 projecten indienen vanuit dezelfde persoon of organisatie.

 

Hoeveel geld mag ik vragen?

Privépersonen en feitelijke verenigingen kunnen bedragen tot 7.500 EUR ontvangen voor eigen uitvoering. Rechtspersonen en commerciële actoren kunnen budgetten voor grotere projecten ontvangen, maar nooit méér dan het budget dat aan het thema werd toegekend.

 

Wat als mijn project niet onder één van deze thema's past?

Als het nergens onder past, kan je het niet indienen. Deze 12 thema's zijn gekozen door de mensen die eerder deelnamen aan de Burgerbegroting. Als je project onder meerdere thema’s past, dien het dan in onder het meest toepasselijke thema.

 

Moet ik mijn project zelf uitvoeren?

Nee, je mag aangeven wie het project best uitvoert. Dat kan ook het district Antwerpen zijn.

 

Wat als ik geen idee heb van de kostprijs?

Laat het veld leeg. We contacteren je hier later over.

 

Mag ik als vereniging een project indienen?

Ja. Je moet wel je ondernemingsnummer bij de hand houden.

 

Wanneer moet het project uitgevoerd worden?

Als je project gekozen wordt op het Burgerbegrotingfestival moet het in 2021 uitgevoerd worden. Het geld moet dus besteed worden in 2021.

 

Wanneer weet ik of mijn project gekozen wordt?

Projecten kunnen worden ingediend tot en met 31 mei 2020. In de loop van de zomer toetsen we af of de projecten voldoen aan de criteria (zie onder). Als projecten voldoen aan de criteria gaan ze door naar het Burgerbegrotingfestival eind september 2020. Daar kiezen bewoners van het district Antwerpen welke projecten geselecteerd worden met het beschikbare bedrag. Ten laatste begin oktober 2020 is dus duidelijk welke projecten in 2021 geld krijgen van de Burgerbegroting. 

 

Wat gebeurt er nadat je je project hebt ingediend?

Ons doel is om zo veel mogelijk goede projecten op het festival krijgen: duidelijk geformuleerd, met een helder doel en een transparant budget. Wij ondersteunen de indiener om samen tot een definitief voorstel te komen.

Een eerste snelle screening gebeurt zo snel mogelijk nadat je hebt ingediend. We keuren vooral projecten af die geen link hebben met het district Antwerpen (bv. in een ander district doorgaan) of die buiten de bevoegdheden van het district vallen (bv. mobiliteitsbeleid). Nadien komt het project online op het platform, hiervan krijg je een bevestiging. Opgelet: deze mail betekent enkel dat je project online staat, niet dat het al definitief klaar is voor de stemming.

Tijdens de tweede stap bekijkt de administratie immers alle projecten in detail, ook met de collega’s die gespecialiseerd zijn in een bepaald domein. Wij nemen contact met je op om enkele vragen te stellen. In dialoog kunnen we dan beslissen om een project inhoudelijk bij te sturen of van thema te veranderen, het budget aan te passen, samenwerking tussen projecten te stimuleren of een project zelfs nog in te trekken. Deze afwegingen zijn gebaseerd op de filosofie van de Burgerbegroting, en op de ervaringen van vorige edities. Het districtscollege van Antwerpen beslist uiteindelijk of een project past binnen deze 7 richtinggevende criteria.

 1. Vindt het project plaats in district Antwerpen?

  • Postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060.

  • Of komt het ten goede aan de inwoners van het district?

 2. Valt het project binnen de districtsbevoegdheden?

 3. Valt het project binnen 1 van de 12 gekozen thema’s?

  • Past het project onder het thema zoals omschreven op de website?

  • Draagt het voldoende én direct bij aan de doelstelling?

  • Ligt de focus juist?  

 4. Kan het project worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget?

  • Is het budget realistisch, transparant, en in overeenstemming met het thema?

  • Krijgen bewoners waar voor hun geld?

  • Is het project kostenbewust?   

 5. Kan het project uitgevoerd worden in 2021? 

  • Zijn de ambities en de timing realistisch?

  • Zal het project succesvol afgerond kunnen worden?  

 6. Komt het project nog niet voor in de meerjarenplanning?

  • Wordt de straat of het plein binnenkort heraangelegd?

  • Overlapt het project met een bestaand aanbod?

 7. Komt het project de inwoners van het district ten goede?

  • Is het project zichtbaar/toegankelijk/laagdrempelig en in het algemeen belang?  

Als een project klaar is voor de stemming, zowel online als op het festival, laten we je dat weten.

 

Mijn project krijgt al andere subsidies. Mag dat?

Voor de Burgerbegroting komen projecten in aanmerking die via verschillende bronnen gefinancierd worden. Dit betekent dat de Burgerbegroting kan instaan voor de financiering van een deelproject. Dubbele financiering voor dezelfde acties of investeringen mogen niet. 

 

Mag ik personeel betalen binnen een project?

Met geld voor een project van de Burgerbegroting mag loonkost betaald worden. Je mag maximum 1 voltijds personeelslid (loon kost of freelance) aanvragen per organisatie, al dan niet gespreid over verschillende projecten.

 

Kan ik hulp krijgen bij het indienen van een project?

Ja. Bij vragen kan je altijd contact opnemen via burgerbegroting@antwerpen.be of op 03 338 34 00

 

Hoe oud moet ik zijn om een project in te dienen?

Iedereen kan ongeacht zijn of haar leeftijd een project indienen. Voor kinderen jonger dan 15 jaar is het misschien aangewezen dat zij hulp krijgen van een volwassene.

 

Hoe zijn de 12 thema's gekozen?

De 12 thema’s worden jaarlijks gekozen tijdens de eerste ronde van de Burgerbegroting. Hier gaan inwoners van het district met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden. Inwoners van het district hebben dit jaar voor deze 12 thema's gekozen om de 1,4 miljoen euro van de Burgerbegroting aan te spenderen. Meer informatie over het kiezen van de thema’s voor de Burgerbegroting vind je hier.

 

Krijgen kleine projecten dubbele stemmen?

Nee. Dit was een experiment in 2019 met weinig succes, dus het wordt niet herhaald.

 

Wat gebeurt er als je project is gestemd?

 1. Als een project niet door het District Antwerpen wordt uitgevoerd dan wordt er met de uitvoerder een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

 2. De toegekende middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het gestemde project. Je kan dus achteraf het project niet meer substantieel veranderen.

 3. Alle gemaakte kosten moeten worden aangetoond met bewijsstukken. Uitbetaling gebeurt in schijven aan de hand van mijlpalen/resultaten die worden bepaald in de samenwerkingsovereenkomst.

 4. Vzw’s moeten een verzekering hebben voor aansprakelijkheid schade aan derden, of ze moeten budget voorzien om een verzekering te nemen.

 

Wat gebeurt er met restmiddelen?

In de loop van het jaar komen er budgetten vrij, omdat projecten worden stopgezet of goedkoper worden uitgevoerd dan gepland. In de Burgerbegroting hebben burgers zelf beslist over thema’s en middelen, en deze keuzes moeten in de mate van het mogelijke gerespecteerd worden. Het is echter niet mogelijk om niet-gestemde projecten in de loop van het jaar terug op te vissen.

Daarom beslist het district om het vrij gekomen geld in te zetten op een thema dat investeert in de publieke ruimte binnen de gekozen thema’s, want dit:

 • komt alle burgers ten goede,

 • wordt uitgevoerd door het district,

 • en kan overgedragen worden naar volgend jaar.

Dit thema wordt dit jaar vastgelegd op advies van de bewoners en verenigingen die in de klankbordgroep van de Burgerbegroting zitten.